Ekonomija

Oni su giganti metalske industrije: Ostvaruju najbolje rezultate u proizvodnji i izvozu

U metalnom i elektro sektoru Federacije BiH radi veliki broj privrednih subjekata i kada posmatramo i mala i velika preduzeća, privatna i državna onda dolazimo do zaključka da stanje varira od slučaja do slučaja

Veliki je broj kompanija koje pozitivno posluju, razvijaju se, proširuju kapacitete i povećavaju broj zaposlenih.

“Ove kompanije su velikim dijelom izvoznici i stalnim ulaganjem u kadrove i tehnologiju obezbjeđuju konkurentnost i opstanak na zahtjevnim stranim tržištima. Značajan je broj kompanija koje posluju sa poteškoćama i koje su na granici likvidnosti. U tim kompanijama je zaposlen veliki broj radnika koji rade na prilično zastarjeloj opremi, ali treba imati u vidu da uz malu pomoć nadležnih ministarstava ove kompanije mogu početi pozitivno poslovati”, kaže za poslovni portal Akta.ba direktor Sektora za industriju i usluge i Sekretar Udruženja metalne i elektro industrije P/G KFBiH, Almin Mališević.

NEDOSTATAK KVALIFIKOVANIH RADNIKA

Kao primjeri uspješnosti naš sagovrnik izdvaja općine Tešanj, Goražde, Gradačac, Gračanica, Konjic…, gdje je nezaposlenost manja nego u drugim općinama jer veliki broj kompanija uspješno posluje. U ovim općinama veća je potrošnja električne energije u industrijske svrhe nego za domaćinstva i to je jedan od pokazatelja značajne privredne aktivnosti. Goraždanski bazen je primjer da se znanjem, inovativnošću i oslanjanjem samo na vlastite resurse  može uspjeti iako nema kvalitetne infrastrukturne povezanosti sa drugim gradovima i regionom.

“Smatram da je potrebno ukazivati na pozitivne primjere kojih zaista nije malo i na taj način mladima koji se spremaju da upišu srednje škole i fakultete pomoći da izaberu usmjerenje u kojem će se nakon školovanja moći  zaposliti. Privreda BiH se suočava sa nedostatkom kompetentnih i kvalifikovanih radnika određenih zanimanja kao što su cnc operater, zavarivač i sl. iz razloga što mladi ne vide perspektivu u metalnom i elektro sektoru. Neophodno je čuti potrebe privrede i prema njima kreirati upisnu politiku u obrazovanju, a u isto vrijeme raditi na tome da đaci i studenti na raspolaganju imaju dovoljan broj časova praktične nastave i vještina”, pojašnjava Mališević.

Metalni i elektro sektor Federacije BiH je tradicionalno vodeći sektor po proizvodnji i izvozu. Najviše se proizvodi željezo, čelik i aluminij. Međutim kada posmatramo proizvodnju gotovih proizvoda onda se tu nalaze alate  i dijelovi za automobilsku industriju kao što su kočioni diskovi i doboši, pumpe za vodu i ulje, filteri zraka i tečnosti  i drugi dijelovi. Namjenska proizvodnja je među najznačajnijima i u stalnom je porastu. Poznati smo po projektovanju, inženjeringu, konsaltingu, izvođenju projekata na bazi „ključ u ruke“. Proizvodimo alumijiske profile, metalne konstrukcije i dijelove konstrukcija, vijčanu robu, ležajeve i dijelove ležajeva, dijelova alatnih mašina, auspuhe i dr.

KUPCI IZ EU, AFRIKE, TURSKE…

Također kada je u pitanju elektro sektor proizvodimo niskonaponske razvodne ormare, srednjenaponska sklopna postrojenja, kompaktne transformatorske stanice, bušilice, izoliranu žicu i kablove i sl. Svi pomenuti proizvodi su našli svoje kupce i na inostranim tržištima što dovoljno govori u prilog tome da imamo veliki broj kompanija koje su u stanju da se bore sa konkurencijom i svoje proizvode plasiraju na strana tržišta. Proizvodi iz BiH su svoje kupce našli na tržištima zemalja EU, zemalja CEFTA-e, Turske, Afrike i drugih zemalja.

Na osnovu svih navedenih podataka možemo reći da je metalni i elektro sektor zasigurno sektor koji ima veliki razvojni potencijal i firme koje imaju kompetentnu radnu snagu i opremu sigurno mogu opstati na tržištu. Mnogi su primjeri domaćih i stranih investicija, koje su veoma uspješne i gdje kompanije uspješno posluju, pa čak i šire proizvodnju.

Međutim za dalji razvoj ovog sektora potrebne su nam nove investicije, bilo da se radi o direktnim investicijama domaćih i stranih investitora ili dugoročnim investicionim kreditima ili drugim odgovarajućim izvorima finansiranja.

NA POMOLU NOVE INVESTICIJE

Mališević kaže kako je Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH imala nekoliko kontakata sa stranim i domaćim investitorima koji planiraju otvarati fabrike u BiH i koji će, ukoliko dođe do realizacije investicija, uposliti značajan broj radnika.

Metalni i elektro sektor kao i mnogi drugi susreže se i sa problemima, među najvažnijima su svakako Zakoni i podzakonski akti koji su propisali visoke stope poreza i doprinosa na plaće radnika, koji se kreću od 72 posto, kada na to dodamo i parafiskalne namete u nekim kantonima i općinama  dolazimo do ukupne cifre od 90 posto koju je potrebno izdvojiti na plaću radnika. Zatim Zakon o porezu na dobit kojim se može utjecati na privlačenje investicija, Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama kojim treba regulisati način zaduživanja i davanja garancija, Zakon o stečajnom postupku i dr.

“Imajući u vidu da je Vlada Federacije BiH čvrsto opredjeljena da obezbijedi bolji ambijent za poslovanje, te je s tim u vezi i donesen novi Zakon o radu i drugi zakoni koji su u pripremi, očekivati je da će u narednom periodu doći do izmjena u zakonskoj regulativi, koje će podstaći domaće i strane investitore da ulažu u BiH i na taj način da se održi makroekonomska stabilnost, pospješi rast i konkurentnost”, mišljenje je direktora Sektora za industriju i usluge i Sekretara Udruženja metalne i elektro industrije P/G KFBiH, Almina Mališevića.

LIDERI METALNE I ELEKTRO INDUSTRIJE U FBIH

Metalni i elektro sektor u Federaciji BiH  je među najznačajnijim sektorima i kompanije lideri su dobro poznate i prepoznatljive kako u BiH tako i u inostranstvu. Posmatrajući sa više aspekata uspješnost kompanija a posebno tehnološki napredak, razvoj, broj zaposlenih te ukupni prihod i izvoz u 2014. godini, istinski bh. lideri iz metalnog i elektro sektora su:  Bekto Precisa d.o.o. Goražde, Energoinvest d.d. Sarajevo, Unis GINEX d.d. Goražde,  Presal Extrusion d.o.o. Široki Brijeg, Pobjeda d.d. Tešanj,  Arcelormittal d.o.o. Zenica, Aluminij d.d. Mostar, Cimos TMD Ai d.o.o. Gradačac, Feal d.o.o. Široki Brijeg, Prevent FAD d.d. Jelah, Igman d.d Konjic, B.S.I. d.o.o. Jajce, Volkswagen d.o.o. Vogošća, Jajce Alloy Wheels d.o.o. Jajce, Graewe tadiv d.o.o. Konjic, TMD Group d.o.o. Gradačac, Alfe MI d.o.o. Živinice, Herceg d.o.o. Srebrenik, Unis TOK d.o.o. Kalesija, Ferro-Keš d.o.o. Mostar, Excel Aseemblies BH d.o.o. Maglaj, RFK Valjčići d.d. Konjic, GS-tvornica mašina Travnik d.d. Travnik, Mann Hummel d.d. Tešanj,  Remus Innovation d.o.o. Sanski Most, Emka Bosnia d.o.o. Goražde, Pobjeda Tehnology Goražde d.d. Goražde.

Navedene kompanije svojim radom i ostvarenim rezultatima mogu i trebaju biti primjer i drugim kompanijama čiji je cilj u budućnosti doći do vrhunskih rezultata. Također, Mališević kaže da je bitno napomenuti da treba raditi na tome da ove kompanije postanu i integratori koji će oko sebe okupiti  manje kompanije i zajednički raditi na proizvodnji novih proizvoda, podsklopova i sklopova i tako integrisani nastupati na zahtijevnim stranim tržištima.

Piše: Elvira Kokor

Povezani članci

Back to top button