Islamske teme

Običaji Bošnjaka utemeljeni na hadisu: pažnja i poštivanje roditelja

/ Dužnosti djece prema roditeljima /

Pažnja i poštivanje roditelja je bila i ostaje jedno od prvih obaveza naše djece. Jedan je otac, jedna je mati, kaže naš narod, i to su naši najpouzdaniji i najveći prjatelji. Kada umre jedan ili oba roditelja izgube se najveći prijatelji. Roditelj su učinili toliko za djecu, da im to djeca ne mogu ni uzvratiti. Ali mogu koliko mogu, sa puno pažnje, svoje stare roditelje njegovati, a po potrebi i izdržavati. Kod muslimana ne trebaju starački domovi, jer ima mjesta za oca, dida, majku, u našim kućama i stanovima.

Iz ajeta i hadisa se zna da poslije vjere u Allaha, dž.š., slijedi dobročinstvo i pažnja roditeljima. Ako su roditelji zadovoljni, biće i Allah, dž.š., sa njihovom djecom zadovoljan, i obrnuto. Poslanik, s.a.v.s. kaže:

“Uz zadovoljstvo roditelja stiče se i Allahovo zadovoljstvo, a Allahova srdžba stiče se uz roditeljsku srdžbu.”

Pažnja. ljubav i poštivanje odnose se na oba roditelja, a prednost se daje majci, što je poznato u narodu. Poslanik, s.a.v.s. je rekao:

Neki čovjek je došao Allahovom Poslaniku i upitao: Ko od ljudi ima najveće pravo da prema njemu lijepo postupam? Rekao je: Tvoja majka! Upitao je: A ko onda? Tvoja majka! Ponovo je upitao: A ko onda? Tvoja majka! Ponovo je upitao: A ko onda? Rekao je: Tvoj otac! (Muslim)

Često se čuje upozorenje djeci da budu fini prema roditeljima, da ne dozvole da roditelji šta ne uhatore, dakle da se ne učini šta nažao roditeljima. Kaže se: Čuvajte se suze roditelja, tj. da ne zaplaču roditelji zbog neposlušnosti i grubosti svoje djece.

 U hadisu je rečeno:

“Ibn Omer je rekao: U neposluh i velike grijehe ubraja se i roditeljska suza.” (Buharija)

Narod je u ilahijama, kasidama i pobožnim spjevovima ukazivao na veliku obavezu djece prema roditeljima:

Svoga oca a i majku ti poštuj,

I poslušnost ti im svoju iskazuj.

Budi radost svome ocu i materi,

Da ti tijelo u vatri ne sagori.

Ako želiš dobru djecu imati,

Trebaš dobro roditelje štimati.

Oca, majku vi od sada slušajte,

Pa se zato svakom dobru nadajte”

Muslimani znaju da je zabranjeno proklinjati bilo kog a kamoli svoje roditelje, jer je i Poslanik rekao:

“Neka Allah prokune onoga koji proklinje svoje roditelje.” (Muslim,Nesai i Ahmed)

I u narodu je poznato da se kazna za mnoge grijehe odgađa za Ahiret, ali za neposlušnost roditeljima, kazna slijedi još na dunjaluku.

Poslanik, s.a.v.s. je rekao:

“Za dva velika grijeha još na ovom svijetu stići će Allahova kazna ko ih radi: nasilje i neposlušnost prema roditeljima.” (Hakim,-sahih)

“Ne okreći lice od svojih roditelja. Jer, ko to čini, ne vjeruje u ono što je Allah objavio.” (Buharija)

Nakon smrti roditelja dijeca ih ni tada ne zaboravljaju. Obilaze njihove mezare, uče dove za njih, i čine razna dobra djela pred njihove duše. Poštuju prijatelje i ashabe svoga oca. Često se čuje od pojedine djece kad kažu: “Hajdemo obići, ili pomoći toga i toga, jer je on bio dobar sa našim rahmetli ocem.

Poslanik, s.a.v.s. je rekao:

“Ko želi da učini i oda poštovanje prema svome ocu nakon njegove smrti, neka poštuje prijatelje i braću svoga oca.”

Izvor: ”Običaji Bošnjaka utemeljeni na hadisu”

Autor: Ishak Sedić

Za Akos.ba priredila: Elmedina Redžović

Povezani članci