Nauka i tehnologija

O rezultatima pravilnog uzimanja abdesta sa naučnog stanovišta: Pranje lica

Ispiranje nosa

Ispiranje nosa prilikom uzimanja abdesta ogleda se u tome da se voda ušmrkne u nos putem udisanja (istinšak) te da se istjera iz nosa putem izdisanja (istinšar), kojom prilikom se na nos stave kažiprst i palac lijeve ruke kao prilikom oseknivanja.[1]

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kada abdestiš dobro isperi nos, osim ako ne postiš.”[2] Dokazano je da često ispiranje nosa sprječava osjetljivost nosa i pluća jer ojačava dlačice u nosu za koje se vežu bakterije i prašina i tako ne dospijevaju do disajnog sistema. Ispiranjem se štiti i sluzokoža u nosu te uklanjaju činioci koji uzrokuju bolest. Ispiranjem nosa se uklanja i suvišna nagomilana sluzokoža iz nosne duplje:

Govoreći o ispiranju nosa Vjerovjesnik, s.a.v.s., je kazao: “Kogod od vas uzima abdest pa pritom prohmućka vodu u ustima i ispere nos, kroz usta i nos sa vodom će otići njegovi grijesi.”42 To znači da je veliki sevap kod Allaha, dž.š., ispirati usta i nos prilikom uzimanja abdesta.

 

Pranje lica

Uzvišeni Allah,dž.š., kaže: .. “kad hoćete namaz da obavite, operite lica svoja..” ( el-Ma’ide, 6)

Kada govorimo o utjecaju koji uzimanje abdesta ima na lice, treba kazati da se on ogleda u mnogostrukim koristima: masiraju se tačke koje su prikazane na slici br. 13, liječi se glavobolja i vrtoglavica, prevenira se paraliza lica i dr[3]. Usto, učestalo pranje lica daje koži prirodnu mehkoću i sprečava nastanak bora usljed sušenja kože.

Lice i fiziognomija

Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Na licima su im znaci – tragovi od padanja na tle” (el-Feth, 29).

Lice je – kako uči fiziognomija – ogledalo po kojem se čovjek prepoznaje, a osnova toga je da svako od nas predstavlja živu enciklopediju čovjekovog fizičkog, intelektualnog, emocionalnog i duhovnog razvoja. U okviru spomenutog učenja nasljedni faktori posmatraju se kao rezultat prirode u kojoj čovjek živi i hrane koju čovjek jede, a unutršnji organi se smatraju povezanim sa svojstvima, odnosno crtama lica.

Lice je podijeljeno na tri dijela:

Gornji dio: od početka čela do obrva, odnosi se na duševni i intelektualni nivo.

Srednji dio: od obrva do vrha nosa je dio koji je vezan za osjetila i čovjekovu moć osjetilnog zapažanja.

Donji dio: od kraja nosa do vrha donje vilice je dio vezan za tijelo.

Ako je, primjerice, srednji dio veći od ostalih, to pokazuje da su osjetilne moći kod tog čovjeka jače od ostalih i sl.[4]

Jedna od Allahovih mudžiza u stvaranju čovjeka jeste da su dijelovi čovjekovog tijela (slika br. 13) predstavljeni na nosu i čelu koje čovjek spušta na zemlju kada čini sedždu Allahu, dž.š.45 Neka je Slavljen Onaj koji sve stvara i koji je dao da se spuštanjem čela i nosa na zemlju prilikom činjenja sedžde spuštaju svi organi u isto vrijeme i tako čine sedždu. (2) Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kada rob čini sedždu, sa njim je čini sedam dijelova tijela: lice, dlanovi, koljena i stopala.” (Bilježi Muslim)

 

Pranje ruku do iza laktova

Govoreći o abdestu Allah, dž.š., je rekao: “…i ruke svoje do iza lakata operite…” (el-Ma’ide, 6)

Po kineskoj medicini u predjelu podlaktica prolazi šest meridijana kojima protiče energija, i to za pluća, debelo crijevo, tanka crijeva, srce i perikardium.[5]

Potiranje ruku do članaka u toku abdesta može se smatrati najboljom zdravstvenom preventivom za čovjeka jer se na taj način uravnotežuje energija u tim meridijanima i uklanja svaka zapreka. Pored toga neke tačke kroz koje prolaze ovi meridijani (Li ll) imaju pozitivan utjecaj na imunološki sistem (slika br. 14).

 


[1]  Ez-Zuhejli V. Kitab fikh el-islami ve edilletuh.

[2]   Bilježi Tirmizi, Ebu Davud i Nesai. Albani ocjenjuje da je ovaj hadis vjerodostojan, Sahih el-džami’,hadis br. 927.

[3]  Ritšard D., el-Hifiiz ala as-sihha bi tarika basita kaima ala mabadi ed-dagt el- ’iberi…

[4]Lefas, ] . (1975). Physiognomy, the Art of Reading face, Industrial Gratica.

[5]Stux. G. and Pomeranz, B. (1997). Acupuncture Textbook andAtlas.Springer Verlag.

 

Povezani članci

Back to top button