Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > O faktorima zbližavanja

O faktorima zbližavanja

Ovdje ćemo pojasniti stvari koje najviše pomažu jačanju bratstva i njegovih veza. To su ustvari metodi na koje podstiču Allahova knjiga i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a koje su naši ispravni prethodnici, ashabi, tabi’ini i svi oni koji ih u dobru slijede do sudnjeg dana, sproveli u praksi. Svaki musliman koji ih prihvati i radi po njima uspjeće zasnovati jake bratske veze i lijepe odnose u društvu uspostavljene na najčvršćim i najdugotrajnijim temeljima.

Svijest o veličini i uzvišenosti odnosa zasnovanih na bratstvu u ime Allaha

Zasigurno je bratstvo u ime Allaha jedna od najjačih i najčvršćih veza imana koju obavezno treba da čuva svaki musliman sa svojim bratom. To je jedan od najuzvišenijih imperativa i nijedan ga musliman ne bi trebao zapostaviti i zanemariti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Oni koji su se voljeli u ime Allaha bit će na minberima od svjetlosti. Zavidjet će im vjerovjesnici i šehidi.“ (Tirmizi)

Čuvanje bratstva u ime Allaha se, između ostalog, ogleda i u čuvanju prava na koja nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, skrenuo pažnju rekavši: „Musliman ima šest obaveza prema svome bratu muslimanu: kada te sretne i pozdravi da mu odazoveš selam, kada te pozove da mu se odazoveš, kada od tebe zatraži savjet da ga posavjetuješ, kada kihne i zahvali Allahu da mu kažeš: ‘Allah vas uputio i stanje vam popravio,’ kada se razboli da ga obiđeš i kada umre da mu ispratiš dženazu.“ (Muslim)

Svi mi znamo ove hadise ali, nažalost, kada se desi kakav problem među braćom ili nesuglasica ponašaju se kao da ih nikad nisu čuli, i kao da nikad nisu ni bili braća. Jedni od drugih okreću glave mjesecima pa i godinama zaboravljajući ili praveći se da su zaboravili riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od tri noći, sretnu se pa svaki glavu okrene. A onaj koji od njih dvojice prvi selam nazove, bolji je.“ (Buhari)

Nasmiješeno lice i lijep govor

Osmijeh pri susretu sa bratom i blag govor donose ljubav i jačaju međusobne odnose, jer osmijeh u dušama ljudi budi osjećaj bliskosti i zadovoljstva, te im daje do znanja da ih voliš i da im želiš dobro. To je osmijeh! A šta je tek sa lijepim ophođenjem i blagim govorom, ili, pak, poklonom i činjenjem usluge?!

Istinu je kazao Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekavši: „Ništa od dobrih dijela ne potcjenjujte, pa makar da svoga brata sretneš vedrog i nasmijanog lica.“ (Muslim)

Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Čuvajte se vatre pa makar i sa pola datule, a ko ni to ne nađe onda sa lijepom riječi.“ (Buhari)

Takođe: „Vi ljudima nećete moći udovoljiti svojim imecima, ali neka imaju od vas uvijek nasmijano lice i lijepo ophođenje.“ (Ebu Ja’la)

Neka zna svaki brat da lijepo i blago ophođenje prema svojoj braći, pored toga što je dio ljudske prirode, je i sunnet Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je obavezno slijediti. Allah je plemenitom Poslaniku dao najljepši opis rekavši: „…jer ti si, zaista, najljepše ćudi.“ (sura Kalem,4)

O njemu je također rekao: „Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima.“ (sura Imranova porodica, 159)

Te riječi Uzvišenog: „… a prema vjernicima blag budi.“ (sura Hidžr, 88)

Blagost i samilost prema braći, te oprost i prelazak preko njihovih pogreški su osobine iskrenih. I ne zaboravimo draga braćo da je lijepo ophođenje osobina i put svakog iskrenog i dobrog muslimana. Prvo, zato što je lijepo ophođenje ključ svakog dobra, a drugo zato što ono predstavlja jedna od vrata džennetskih. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je upitan šta je to što će ljude najviše uvoditi u Džennet, pa je odgovorio: „Bogobojaznost i lijepo ophođenje.“

Upitan je i o tome šta će ljude najviše odvesti u vatru, pa je rekao: „Usta i spolni organ.“ (Tirmizi)

Se’id ez-Zubejdi je rekao: „Impresionira me čovjek kojeg sretnem, a on vedar, nasmiješen i pristupačan. U isto vrijeme molim Allaha da među muslimanima bude malo onih koje kad sretnem radosna lica on mi odvrati smrknutim licem i još mi poslije toga prigovara.“

Izvor: Bratstvo u ime Allaha, pojam i potreba

Autor: Abdullah Rafi’

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top