Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Liderstvo i menadžment > Ne pridaji pažnju raznim pretpostavkama, iluzijama i ružnim mislima

Ne pridaji pažnju raznim pretpostavkama, iluzijama i ružnim mislima

Od najkorisnijih lijekova protiv srčane neuroze, naprotiv, i protiv svih ostalih tjelesnih bolesti, jeste snaga srca da ostane neuznemireno i da ne reaguje na raznorazne iluzije i pretpostavke koje prouzrokuju ružne misli. Onda kada se čovjek prepusti samoobmani iluzija, to za posljedicu ima da čovjekovo srce obuzmu negativne misli, poput razmišljanja i straha od raznih bolesti, ili srdžba, mučna rastresenost koja proizilazi iz očekivanja da će mu se nešto ružno desiti i obuzimaju ga crne slutnje. Ovim čovjek još dublje tone u brige i žalost, a to povlači za sobom tjelesne i srčane bolesti, uništava živce kao da je preživio mnogobrojne stvarne nesreće.

     Onda kada se srce čvrsto preda Allahu i osloni na Njega, te se ne prepusti zlim iluzijama, niti ga obuzmu slutnje i strepnje, pa se čvrsto pouzda u Allaha i teži k Njegovim blagodatima, tada će ga napustiti sve te brige i žalost, proći će ga mnoge tjelesne i srčane bolesti, a ujedno, srce će ostvariti mnogo snage, rasprostranjenosti i sreće koje je nemoguće riječima objasniti.

     Koliko je samo u bolnicama psihičkih bolesnika, oboljelih od posljedica prepuštanja iluzijama, zlim slutnjama i strepnjama. Koliko je snažnih ličnosti, čvrstog karaktera koje su radi toga slomljene, a o labilnim osobama da ne govorimo. Mnoge je to dovelo do bezumlja i ludila. Od ovoga se može sačuvati samo onaj koga Allah sačuva i izliječi, zato treba tražiti od Allaha da ga pomogne u borbi sa samim sobom, kako bi odbacio ono što ga uznemiruje. Uzvišeni je rekao:

“…onome koji se u Allaha pouzdaje, On mu je dovoljan.“ (Et-Talak, 3)

     To znači da mu je Allah dovoljan u svemu onome što ga zaokuplja, bilo da je od vjere ili dunjaluka.

     Čovjek koji se oslanja na Allaha ima snažno srce. Na njega nemaju utjecaja zle slutnje i sterpnje, niti ga uznemiravaju nedaće jer zna da je to proizvod slabosti duše i da imaju svoj korijen u strahu koji nema osnove. Uz to, on zna da je Allah zajamčio sigurnost i zaštitu onome ko se na Njega potpuno osloni. Zato se čvrsto oslanja na Allaha, siguran u Njegovo obećanje i time postigne da ga prođu brige i uznemirenost. Allah mu zato olakšava teškoće, žalost mu zamjenjuje radošću, a strah sigurnošću.

     Molimo Uzvišenog Allaha da nam podari zdravlje i jako srce, koje će biti postojano i koje će se potpuno osloniti na Allaha jer čovjeku takvog srca Allah, azze ve dželle, obećao je svako dobro i otklanjanje neprilike i šteta.

Izvor:  Korisna uputstva za sretan život

Autor:  Imam Abdur-Rahman b.

               Nasir es-Sa’di, rhm.

Za Akos.ba priredila:  Medina Kanlić

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top