DuhovnostIslamske teme

Ne plači, majko, Allah je milostiviji prema meni od tebe

Uvijek imaj lijepo mišljenje o Uzivšenom Allahu. 

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jedno od najljepših vjerničkih svojstava je lijepo mišljenje o Allahu, dželle šanuhu.

Rečeno je jednom beduinu: ”Ti si mrtvac!” Tj. neminovno ćeš umrijeti.

Beduin je upitao: ”A kuda onda?”

Rečeno mu je: ”Onda slijedi povratak Svemogućem Allahu.”

Rekao je: ”Nije nas snašlo dobro osim od Svemogućeg Allaha, pa zar da se bojimo susreta s Njim?”

– Jedan pobožnjak je upitan: ”Poznaješ li nekog čovjeka čija je dova uslišana?”

Rekao je: ”Ne, ali znam Onoga Koji uslišava dove.”

– Neki je čovjek upitao Abdullaha Ibn Abbasa, radijallahu anhu: ”Pred kim će ljudi polagati račun na Sudnjem danu?”

Ibn Abas je rekao: ”Pred Allahom.”

Tada je čovjek uzviknuo: ”Spašeni smo, Gospodara mi Ka’be!”

– Jedan mladić je umirao, a njegova majka je sjedila pored njega i plakala.

On joj je rekao: ”Majko, ako bih ja polagao račun pred tobom na Sudnjem danu, šta bi ti učinila?”

Rekla je: ”Smilovala bih ti se, sine moj.”  

Sin joj je rekao: ”Majko, ne plači, Allah je milostiviji prema meni od Tebe.”

Opisujući Dan proživljenja i okupljanja ljudi pred Allahom, Uzvišeni Allah, objavio je: ”I pred Milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti.” (Ta-ha, 108.)

Allah nije reko: ”I pred Silnim glasovi će se stišati”, iako je to mjesto i prizor Allahove uzvišenosti, svemoći i apsolutne vlasti na dan proživljenja i okupljanja, već Allah spominje svojstvo Svoje milosti na mjestu na kojem će ljudska srca biti ukočena od straha.

Stoga uvijek imaj lijepo mišljenje o Uzivšenom Allahu. 

Povezani članci

Back to top button