Islamske teme

Najveći gubitnik je onaj koji cijeli život radi da udovolji ljudima i da zasluži njihovu pohvalu

Naše postojanje na ovome svijetu je kratko i jednom se živi na dunjaluku, pa ne upropaštavajmo sami sebe zarad iluzija, tlapnji i fatamorgana, jer je kabur samoća i tmina, a njegovo svjetlo su ibadeti i dobra djela učinjena samo radi Allaha i Njegovog zadovoljstva.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Srce koje je iskreno vezano za Allaha, dželle šanuhu, je sigurno, mirno i postojano, a srce koje je vezano za zadovoljstvo ljudi je napeto, zbunjeno, promjenljivo, nepostojano i kolebljivo. Stoga, budi smiren i siguran da ništa od tvojih dobrih djela i nagrade za njih neće biti izgubljeno kod Plemenitog i Milostivog Allaha, makar se radilo o dobrom djelo kolik’ zrno gorušice, samo budi iskren u svojim dobrim djelima koja će ti lice učiniti bijelim i svijetlim onoga dana kada se sretneš sa svojim Gospodarom, Koji je objavio: ”Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo On će umnogostručiti i još od Sebe nagradu veliku dati.” (En-Nisa’, 40.)

Kakav je samo gubitnik onaj ko cijeli život provede radeći da udovolji ljudima i da zasluži njihovu pohvalu. Njegovo stanje je ”kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe – a zateći će da ga čeka kraj njega Allahova kazna i On će mu potpuno isplatiti račun njegov jer Allah veoma brzo obračunava.” (En-Nur, 39.)

On neće naći ništa, čak i ako je njegova vanjština dobra, jer onaj ko radi dobra djela radi nekog drugog mimo Allaha, bit će izgubljen, a njegova djela će biti u prah pretvorena.

Naše postojanje na ovome svijetu je kratko i jednom se živi na dunjaluku, pa ne upropaštavajmo sami sebe zarad iluzija, tlapnji i fatamorgana, jer je kabur samoća i tmina, a njegovo svjetlo su ibadeti i dobra djela učinjena samo radi Allaha i Njegovog zadovoljstva.(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button