Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "dunjaluk"

Zbog čega su preziranje smrti i ljubav prema imetku pogrešni?

Poslanik, a.s., je rekao: „Dvoje nije drago čovjeku – smrt, a ona mu je bolja od iskušenja, i prezire kada ima malo imetka, a to je manje za polaganje računa.“ (El-Džamiu's-Sagir, 165) U većini slučajeva čovjek prezire i ne voli dvije stvari. A koje su to? Preziranje smrti, a smrt je

Lijep život

„Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i doista, nagradit ćemo ih na najljepši način za ono što su činili.!“ (Kur'an, En-Nahl, 97) „Onome ko čini dobro“ – tj. dobra djela, a dobra djela su samo ona koja su učinjena

Duga nada je prepreka svakom dobru

Hudždžetu’l-islam imam Gazali, rahimehullah, opisujući katastrofalne posljedice gajenja duge nade rekao je: Duga nada je prepreka svakom hajru (dobru) i uzrok svakog zla. Iskušenje duge nade je ono što čovjeka vodi ka svim vrstama nevolja i problema. Znaj da duga nada prouzrokuje sljedeće četiri stvari: Ostavljanje ibadeta i ljenost. Ukoliko stalno

Ko zaboravi Allaha dž.š., zaboravio je samog sebe

Onaj ko zaboravi  Boga taj ustvari zaboravlja svoju bit i suštinu postojanja. On živi bez spoznaje o svoju duši, o samome sebi i uništava svoj dunjaluk i ahiret. Allah, dž.š., naređuje svim vjernicima da Ga se boje i da se pripremaju za budući svijet i vječnost: “Ne budite kao oni koji

Čovjekova uloga i misija na Zemlji

Čovjek oduvijek tragao za smislom i ciljem svoga bivstvovanja, postanka i egzistiranja na ovom svijetu. U tim svojim propitivanjima, on je tumarao čas lijevo, a čas desno lutajući između čisto materijalnog koncepta i razumijevanja postojanja života na Zemlji i između onog religijskog i duhovnog koncepta, koji je opet podjeljen u

Dunjaluk je prolazan fokusirajmo se na ahiret

"I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i Njemu ćete se povratiti!" (Kur'an, 28:88) "Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!" (Kur'an, 55:26-28) Ovaj svijet

Bježanje ili skrivanje u kući, neće otjerati životna iskušenja

"Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive" (El-Bekare, 155) Nije samo ljepota dunjaluk iskušenje za nas. Sve na ovom svijetu je iskušenje. Kao što su dobre stvari iskušenje kojim se testira naša zahvalnost

Ovaj svijet je mjesto iskušenja

Mnogi ljudi se pribojavaju života na ovom svijetu. Ne razumijemo ga i plašimo se šta će nam novi dan donijeti. Taj strah nas osakaćuje i čini da se povlačimo u sebe. Izbjegavamo riskirati, isprobati nove stvari ili otići na neko novo mjesto iz straha da bi nešto loše moglo da

Top