ObavijestiObrazovanje i odgoj

Najava seminara “Pisanje projektnih prijedloga”

Kroz grupni rad, učesnici će imati priliku razviti vlastitu ideju i napisati projektni
prijedlog za istu, koji će na kraju seminara biti pregledan od strane predavača koji će
dati dodatne sugestije i smjernice u njegovom daljem oblikovanju, kreiranju i
apliciranju ka potencijalnim donatorima.

Očekivana postignuća treninga:

upoznati polaznike treninga šta su to projekti i čemu služe
objasniti polaznicima treninga kako se projekti mogu koristiti kao alat za
rješavanje problema u lokalnoj zajednici, kompaniji, ali i na globalnom nivou
upoznati polaznike treninga sa osnovnim elementima projektnog prijedloga
osposobiti polaznike treninga da samostalno razviju svoj prijedlog projekta

Seminar je namijenjen osobama koje su aktivne u nevladinom sektoru, osobama koje
žele realizovati neku od svojih ideja putem projektnog prijedloga i onima koji žele da
postanu atraktivni projekt menadžeri na tržištu rada.

TERMIN: 30.9. i 1.10.2017. (subota i nedjelja, 10:00h – 14:00h)

CIJENA: 69,00 KM
(plaćanje: bankovnim putem na osnovu predračuna koji se šalje nakon prijave)

LOKACIJA: S.O.R. “Mentor” (Bare Šip, Branilaca Šipa 21e)

PREDAVAČ: Tarik Jažić

ORGANIZATOR: S.O.R. “Mentor”, Sarajevo

MAKSIMALAN BROJ UČESNIKA: 12 osoba

PRIJAVE NA: info@mentor.ba ili putem linka: http://goo.gl/forms/oSbil8fcrj

PRIJAVE DO: 28.9.2017. godine

SVIM UČESNICIMA OBEZBIJEĐEN CERTIFIKAT PO ZAVRŠETKU SEMINARA

akos.ba

Povezani članci

Back to top button