Književni kutak

„Muhaddise-učenjakinje u islamu“ promovira naučnu kompetenciju žena

U srijedu je u prepunoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke promovirana knjiga „Muhaddise – učenjakinje u islamu“, autora Mohammada Akrama Nadwia, u prijevodu Naide Hota-Muminović i Nermine Baljević, a u izdanju Centra za napredne studije. Knjiga je adaptacija Uvodnog toma četrdesetotomnog biografskog „Rječnika učenjakinja Poslanikovih hadisa“. Knjiga ističe kako su učene žene uživale visok javni ugled i autoritet u formativnom periodu islama.

“Ova izvanredna knjiga  raznovrsnog i zanimljivog sadržaja s brojnim prosvjetljujućim činjenicama i porukama  omogućava nam da upoznamo život i djelo 8000 žena koje su se bavile naukom hadisa. Kao knjiga o islamskoj tradiciji ona rasvjetljava i našu sadašnju uznemirujuću situaciju kao logičku posljedicu življenja u “vremenu izblijedjelih tradicija”, istakao je jedan od promotora, Mehmedalija Hadžić, istaknuti prevoditelj sa arapskog jezika.

Praveći usporedbu sa današnjim vremenom, prof.dr. Fahira Fejzić-Čengić istakla je da je žene opisane u ovoj knjizi krasila kombinacija pobožnosti i znanja, te velikodušnost u dijeljenju svog vremena i znanja, što su osobine kakve nam nedostaju u današnjem vremenu. „Ovim osobinama učenjakinje su se pozicionirale na drugi kraj spektra onoga što predstavlja civilizacija 21. stoljeća kao civilizacija egoizma“, zaključila je prof. dr. Fejzić-Čengić.

Govoreći o važnosti knjige novinar Elvedin Subašić istakao je da se ona već nazire u samom naslovu. „Naslov knjige ili tačnije ovog uvoda „Muhaddise  – učenjakinje u islamu“ usmjerava pažnju na jednu stručnu oblast u islamskim znanostima dok cijela knjiga ističe naučnu kompetenciju žena, što je danas veoma važno kada pojedinci  i najobrazovanije žene iz različitih znanstvenih oblasti svjesno ili nesvjesno usmjeravaju na razmatranje samo pitanja o porodici, djeci, odgoju, „ženskim“ pitanjima, ravnopravnosti spolova, familijarnim dilemama itd. čime se zanemaruje naučna kompetencija u njihovim primarnim naučnim oblastima“, rekao je Subašić.

Detaljno su zabilježene evidencije prisutnih na njihovim časovima, ijaze kojima žene opunomoćuju i druge da podučavaju, kao i blistava svjedočenja velikog broja  učenjaka o ženama koje su ih podučavale. Ova knjiga je kao bosanska sehara. Dobri majstori je iskuju da traje i traje…a  žene i mlade djevojke je ispune svojim životima, kristalnim sjećanjima i svojim bojama. A onda se generacije, s ljubavlju i poštovanjem, naginju prebirući po vrijednostima njenog sadržaja“, rekla je o knjizi jedna od prevoditeljica Nermina Baljević. Informacije sažete ovdje izuzetno su važne za ujednačeno uvažavanje uloge žena u muslimanskom društvu. „Knjiga je važna jer slavi znanje, učenost, saradnju, uvažavanje, jednake prilike za sve. Ona sublimira sve ono na što smo ponosni, o čemu stalno pričamo, a po čemu, na žalost ne živimo. Ako je sve to bilo moguće nekad, zašto ne bi bilo moguće i sada?“, zaključila je prevoditeljica Naida Hota-Muminović.

Promociju je moderirala Zehra Alispahić, dok su drugi prijatelji ovog projekta Gazi Husrev-begova biblioteka, Bejtovic Communications, Radio BIR, te Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button