Književni kutak

Muftijstvo tuzlansko: Konkurs za prozni literarni rad

Povodom obilježavanja 12. rebiu-l-evvela, rođenja poslanika Muhammeda, alejhisselam, Muftijstvo tuzlansko raspisuje konkurs za najbolji prozni literarni rad.

Tema rada za učenike snovne škole je “Muhammed, a.s. – uzor za sva vremena”, a tema za srednje škole je “Kao dragulj među kamenjem”.

Pravo prijave na konkurs imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola s područja Muftiluka tuzlanskog (Tuzlanski kanton, Brčko distrikt BiH, Posavski kanton, Podrinje).

Radovi moraju biti potpisani šifrom, a kandidati u posebnoj, zatvorenoj koverti dostavljaju rješenja šifri.

Radovi su razvrstani po kategorijama na radove učenika osnovnih škola i radove učenika srednjih škola.

Za tri najbolja rada iz svake kategorije, koje ocijeni stručni žiri, Muftijstvo tuzlansko će dodijeliti vrijedne nagrade.

Učesnici konkursa trebaju svoje radove dostaviti lično ili putem pošte najkasnije do 25. oktobra 2022. godine na adresu:

Muftijstvo tuzlansko (Za literarni konkurs)

Turalibegova 39

75000 Tuzla

Rezultati Konkursa će biti objavljeni sedam dana nakon isteka roka na službenoj stranici Muftijstva tuzlanskog www.muftijstvotz.ba. Pobjednici će o mjestu i datumu uručenja nagrada biti naknadno obavješteni.

(Preporod.info)

Back to top button