U Fokusu

Modul „Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini – historija, kultura, naslijeđe“

 • U toku je upis polaznika/ca na tematski modul „Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini – historija, kultura, naslijeđe“. Bosnom i Hercegovinom kroz vrijeme vodit će nas dr. Amila Kasumović, dr. Fahd Kasumović i dr. Amir Duranović.
 • Prijavite se i saznajte više o historijskom i kulturološkom naslijeđu islama na bosanskohercegovačkom tlu.

  Modul „Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini – historija, kultura, naslijeđe“ sadrži devet predavanja:

  • Osmanski društveno-politički kontekst i širenje islama u BiH;
  • Gradovi kao središta islamske kulture i svakodnevni život muslimanskog gradskog stanovništva u osmanskoj Bosni;
  • Vojno-administrativna i intelektualna elita u osmanskoj Bosni;
  • Od Berlina do Versaja – muslimani u BiH pod austrougarskom vlašću;
  • Muslimansko kulturno-historijsko naslijeđe iz austrougarskog perioda;
  • Od Versaja do Berlina – muslimani u BiH pod vlašću Karađorđevića;
  • Muslimani u BiH u socijalističkoj Jugoslaviji;
  • Muslimansko kulturno-historijsko naslijeđe u doba socijalizma;
  • Muslimani u BiH u postsocijalističkom dobu.


  PREDAVAČI: doc. dr. Fahd Kasumović, doc. dr. Amila Kasumović i doc. dr. Amir Duranović

  Trajanje modula: 28. februar – 25. april 2019.

  Termin održavanja: četvrtak, 18.00-20.00h (s pauzom od 30 minuta)

  Mjesto održavanja: multimedijalna sala CEI Nahla, Džemala Bijedića 122

  Kako se prijaviti?

  Prijaviti se možete putem ONLINE FORMULARA ili na Nahlinom info desku

  Polaznici/ce plaćaju participaciju u iznosu od 50 KM po osobi za cijeli modul (posebna pogodnost: bračni parovi modul plaćaju 80 KM), cijena za studente i penzionere je 30KM. Participaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 26. februara 2019. godine. Po završetku kursa polaznicima/cama se izdaje potvrda o pohađanju modula.

  Modul je otvoren za sve zainteresirane žene i muškarce različitih zanimanja i uvjerenja koji žele saznati više o muslimanima i islamu u BiH i učestvovati u kvalitetnim diskusijama koje će oplemeniti njihovu svakodnevnicu.

  O predavačima:

  Dr. Fahd Kasumović je docent na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i član Upravnog odbora Centra za osmanističke studije. Polje naučnog interesovanja dr. Kasumovića obuhvata političku, ekonomsku, društvenu i kulturnu historiju Osmanskog carstva.

  Dr. Amila Kasumović je vanredna profesorica i voditeljica Odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Polje naučnog interesovanja dr. Kasumović obuhvata ekonomsku i pravnu povijest, diplomatsku povijest, mikrohistoriju, marginalne skupine u prošlosti te Bosnu i Hercegovinu u okviru Austro-Ugarske.

  Dr. Amir Duranović je docent na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Polje naučnog interesovanja dr. Duranovića obuhvata svjetsku i bosanskohercegovačku historiju novog vijeka i savremenog doba, savremenu historiju jugoistočne Evrope, savremenu historiju Bosne i Hercegovine te historiju Jugoslavije.


  Modul „Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini – historija, kultura, naslijeđe“ dio je ciklusa tematskih modula koje od 2014. godine Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” realizira s ciljem da omogući stjecanje kvalitetnog znanja iz različitih disciplina širokom krugu ljudi, uz svesrdnu pomoć renomiranih stručnjaka iz ovih oblasti.

  akos.ba

Povezani članci

Back to top button