Ekonomija

Milkosova farma Spreča nudi pomoć bh. stočarima u nevolji

Nakon objave informacije o ugroženim farmerima i proizvodnji mlijeka zbog posljedica suše u Bosni i Hercegovini, iz Farme Spreča, najveće farme muznih krava u našoj zemlji, ponudili su pomoć.

“Smanjenje broja krava najgori je mogući scenario kojim se bh. poljoprivreda stavlja u veoma tešku situaciju kada je u pitanju proizvodnja mlijeka i konkurentnost. Mljekarstvo je svijetla strana privrede u BiH i najuređeniji sektor, a istovremeno i motor razvoja poljoprivrede i sektor u kojem se otkupi 240 miliona litara mlijeka godišnje i koji zapošljava oko 14.000 farmi i porodica. Ugrožavanjem ovog sektora došlo bi do ugrožavanja svih drugih poljoprivrednih aktivnosti”, poručili su iz Farme Spreča i uputili apel institucijama da isplaćuju poticaje i ubrzaju implementaciju procesa navodnjavanja.

Ova farma je, u očekivanju najavljene ovogodišnje suše, primijenila agrotehničke mjere i ovogodišnju žetvu završila sa odličnim rezultatima, a time i osigurala dovoljne količine kvalitetnog silažnog kukuruza. Kako ističu, bez problema njime mogu prehraniti oko 1.500 grla i ostvariti određene dodatne količine hrane kako bi imali rezerve u slučaju ovakvih neprilika i za duži vremenski period.

Svim zainteresovanim farmerima po povoljnim uslovima nude mogućnost nabavke silaže koja bi inače koristila kao rezerva svim farmama sa ozbiljnom proizvodnjom mlijeka, a u cilju očuvanja stočnog fonda i zadržavanja postojećeg broja grla i proizvodnje mlijeka.

Svi zainteresovani mogu se javiti na info@farmaspreca.ba i dobiti sve informacije.

Akta

Povezani članci

Back to top button