Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Kolumne i intervjui > Merhametove narodne kuhinje u Bosanskoj Dubici, Banjoj Luci i Bosanskom Novom pred gašenjem!

Merhametove narodne kuhinje u Bosanskoj Dubici, Banjoj Luci i Bosanskom Novom pred gašenjem!

Merhametove narodne kuhinje u Bosanskoj Dubici ,Banjoj Luci i Bosanskom Novom, u kojima se svaki dan hrani 500 gladnih građana svih nacionalnosti su pred gašenjem, a zbog izostanka podrške Vlade RS. O ovom problemu razgovaramo sa Jasminom Spahićem, potpredsjednikom SDD Merhamet BiH

Prema dostupnim informacijama Vlada RS u ovogodišnjem budžetu uskratila je Merhametu sredstva.

 

Spahić: Budžetom RS-a za Merhamete u RS-u predviđeno je 100,000 KM što je nedovoljno za rad i funkcionisanje prvenstveno Merhameta, a da ne govorimo za rad narodnih kuhinja koje Merhamet ima u Bosanskoj Dubici ,Banjoj Luci i Bosanskom Novom, a ukupan broj korisnika u ove 3 narodne kuhinje je preko 500 lica svih nacionalnosti. U 2012 godini Merhamet je budžetom bio planiran sa 200,000 KM I donošenjem novog budžeta za 2013. 50 % nam je skresan budžet na 100,000 KM koja su predviđena za Merhamete u RS-u. U 2014.godini trebala su biti isplaćena do kraja februara ove tekuće godine za 2013.godinu, jer uvijek se ta sredstva isplaćuju u narednoj godini za prošlu, međutim SDD Merhamet u BIH nije imao informacije da je od predviđenih 100,000 KM ,uplaćeno samo u februaru prva tranša od 36,000 i juće druga tranša od 10,000 KM što ukupno iznosi 46,000 za preko 30 Merhameta koji djeluju i rade u RS-u. Dakle, nedostaje još 54,000 KM što je neophodno za rad narodnih kuhinja Merhameta. Juće smo imali telefonske razgovore sa predstavnicima regionalni odbora Merhameta RS-a i dogovorili da u ponedeljak uputimo dopis Vladi RS-a, MInistarstvu uprave i lokalne samouprave , potpredsjedniku RS-a Enesu Suljkanoviću , te Klubu SDA-SDP u Nardonoj Skupštini da se pitanje Merhameta ne može svesti na ovako bijedan i ponižavjući način. Merhamet je institucija koja sudjeluje u rješavnju pitanja lica koja žive ispod linije ljudskog dostajanstva i ne smije se dozvoilti ovakav čin poniženja. Mi nećemo odustati od svojih zahtjeva, jer želimo samo da nam se ispoštuje zakonsko pravo koje nam pripada.

 

Prema vašoj procjeni na koji način i u kojoj mjeri će se to odraziti na rad te humanitarne organizacije?

Spahić: Ukoliko Vlada RS-a ne uplati preostali dio sredstava ,narodne kuhinje u Bosanskoj Dubici, Banjoj Luci i Bosanskom Novom moraće biti prislino zatvorene, jer neće imat sredstva za dalji rad, a to znači da će preko 500 korisnika biti na ulicima, šta će se desiti kada ljudi ostanu bez i tog jednog obroka ja ne znam. Ja se iskreno nadam da će Vlada RS-a u narednim danima pronaći rješenje i uplatiti taj preostali dio sredstava kako bi Narodne kuhinje nastavile svojim radom.

 

Nakon razgovora s predstavnicima Vlade kakvo je bilo obrazloženje za takvu odluku?

Spahić: Obrazloženje je bilo da nema sredstava za tu poziju, odnosno stavku Merhameta u RS-u,jer nažalost punjene budžeta ne ide dinamikom kojom treba da ide i da je tako stanje kod Caritasa drugi oragnizacija koje se financiraju iz Budžeta.

 

Ima li se u vidu da Merthamet u znatnoj mjeri olakšava život socijalno najugroženijim građanima pogotovo kroz rad javnih kuhinja, hoće li to rezultirati njihovim gašenjem?

Spahić: Dakle, evidentno je da Merhamet ima ključnu ulogu u rješavanju problema građana bez obzira kojem narodu pripadali. Stanje jeste teško, ali Vlada ne smije uskraćivati sredstva organizacijama koje se direktno bave sociljanim slučajevima, to je nedopustivo. Zamislite da svaki dan u merhametovim kuhinjama se hrani preko 500 stotina ljudi , to nije mala brojka da bi se na ovakav način odnosili prema Merhametu. Ja lično, a ni Savez dobrotvornih društava Merhamet u BiH neće snositi odgovornost kada ti ljudi budu došli pred opštine ili Vladu? Gladna usta ne razmišljaju šta da učine. Ja i ovu priliku koristim da pozovem premijerku gospođu Cvijanović da što prije na Vladi donesu rješenje za Merhamet i samim tim sprječi zatvaranje narodnih kuhinja, odnosno još jednom ponavljam, da se spriječi uskraćivanje preko 500 obroka dnevno ljudima koji nemaju drugu alternative ni rješenje, osim obroka u Merhametu. Nadam se, da će do 20. marta ova priča oko Merhameta biti uspješno riješena.

 

saff.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top