Liderstvo i menadžmentZa djecu i omladinu

Ljepote ovog svijeta samo su iskušenja

 

Na mnogo mjesta u Kur’anu Uzvišeni Allaha koristi riječ “ljepota” kada opisuje ovaj svijet, koji je zaista prekrasan. Postoji mnogo vrsta ljepote na ovom svijetu, uključujući i čistu ljepotu, varljive ljepote i primamljive ljepote. U ovom tekstu ćemo na različite načine vidjeti koja je to ljepota test.

Čista ljepota se odnosi na halal i korisne stvari na ovom svijetu kao što su halal bogatstvo, djeca, lijepa supruga, lijepa kuća ili priroda općenito. To su stvari koje je Bog stvorio i učinio ih lijepim za vjernike da uživaju. Iskušenje se u ovom slučaju ogleda u tome da budemo zahvalni Bogu za ove darove i ne dozvolimo da nas oni odvrate od pokornosti Njemu.

U tom smislu, Allah nas upozorava: “Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovu putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.” (Kur’an, 9:24)

Uovom ajetu su navedene halal i dobre stvari. Ipak, voljeti bilo koju od njih više od Allaha i Njegova Poslanika je problematično, jer kvari naše namjere i ciljeve i odvraća nas od svrhe ovodunjalučkog života. To je ono zbog čega se za dobre i halal stvari kaže da su one iskušenja za nas u životu na ovom svijetu.

Pod ljepotom koja obmanjuje i zavodi, podrazumijeva se zlo koje je prerušeno u ljepotu,  moderna marketing industrija poznata je po tome. Imamo raznorazne oblike grijeha upakovane u dobro i lijepo, što mnoge ljude zavodi na stranputicu i da prema sebi čine nasilje. Iskušenje ovdje leži u tome da se prepozna zlo koje je upakovano u prekrasnu ambalažu i da se izbjegava što je više moguće. Nemojte pasti na šejtanove zamke, jer će vas to odvesti na put tame.

Allah nas upozorava na to i kaže:

“Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali i ono što su uradili i ono što će uraditi, i na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džine i ljude koji su prije njih bili i nestali – doista su nastradali.” (Kur’an, 41:25)

Ukrašena obmana

“Nevjernicima se život na ovome svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju. A na Sudnjem danu biće iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. – A Allah daje u obilju onome kome On hoće, bez računa.” (Kur’an, 2:212)

Primamljive ljepote su ovodunjalučke stvari koje su zaista lijepe, a njihova ljepota može biti toliko neodoljiva do te mjere da ljudi budu spremni prekršiti božije zakone kako bi se dočepali njih. Dva najčešća iskušenja su žene i bogatstvo. Muškarci su u iskušenju da imaju lijepe žene, a mnogi nemaju hrabrosti da to urade na ispravan način – da ih ožene i tretiraju ih jednako – pa srljajući da ostvare to što žele, odlaze na stranputicu

Ljudi također žele bogatstvo i mnogi nemaju strpljenja i povjerenja u Allaha pa da ga zarade halal način, te se služe haram prečicama kao što je kamata i sl., pa skončavaju sa bogatstvom koje je prokleto i bez ikakvog blagoslova.

Da, ovaj svijet je prekrasan, ali u tome se krije iskušenje za čovječanstvo. Trebamo u ovodunjalučkim ljepotama uživati umjereno, a biti strpljivi i suzdražani od činjenja onog što je zabranjeno. Ovo strpljenje će nas odvesti ka još većim i ljepšim stvarima u Džennetu.

Allah o tome kaže: “Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.” – Reci: “Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost – a Allah poznaje robove Svoje.” (Kur’an, 3:14-15)

Izvor: islamicselfhelp.com

Autor: Ismail Kamdar
Za Akosba preveo Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button