Islamske teme

Kur’ansko obavještavanje o budućim događajima

Jedna od čudesnih strana Kur’ana je, također, i to što on govori o određenim događajima koji se do njegovog objavljivanja još nisu dogodili. U 27. ajetu poglavlja El-Feth, naprimjer, Allah unaprijed donosi radosnu vijest mu’minima da će osloboditi Mekku koja se nalazila u rukama mušrika:

“Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete sigurno u Časni hram ući bezbjedni- ako Allah bude htio- neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je, prje toga, pobjedu dao.” (El-Feth, 27)

Obrati li se pažnja na kraj ajeta, primijetit će se da Allah daje obavijest o jednoj drugoj pobjedi koja će se realizirati prije oslobađanja Mekke. Zaista, kao što je prethodno i saopćeno u Kur’anu, muslimani su prvo zauzeli utvrđenje Hajber, koje se nalazilo u rukama Židova, nakon čega su, također, ušli i u Mekku.

 Činjenica da Kur’an govori o događajima koji će se desiti u budućnosti samo je jedna od njegovih jedinstvenih mudrosti. Ovo je također i jedan od dokaza da je Kur’an riječ Allaha, Onoga koji posjeduje neograničeno znanje.

Uporedo sa naučnim činjenicama istaknutim u Kur’anu, a koje nije mogao znati nijedan čovjek tog vremena, Kur’an, dakle govori i o događajima koji će se desiti u budućnosti. Jedan od tih događaja je i poraz Bizantije. Najzanimljiviji momenat ovog historijskog događaja je činjenica da su Bizantinci poraženi na najnižoj nadmorskoj visini svijeta. Ovo je zanimljivo, pošto je u ajetu upravo tako i najavljeno: “najniže mjesto”!

Sasvim je sigurno da tehnologijom tog vremena nije bilo moguće obaviti takvo mjerenje i ustanoviti najnižu nadmorsku visinu. Ovo je podatak koji čovjeku saopćava Svemogući Allah.

Izvor: Kur’anski izazov znanosti

Autor: Esad Bajić

Za Akos.ba priredila: Elmedina R.

Povezani članci

Back to top button