Vijesti iz zemlje

Konkurs za najbolju fotografiju Trebevićke žičare

Grad Sarajevo poziva sve zainteresirane građane koji posjeduju u ličnom albumu porodične ili lične fotografije nastale na prostoru kretanja Trebevićke žičare, od 1959. godine do 1992. godine, da dostave fotografije i učestvuju u konkursu pod nazivom: “U iščekivanju žičare”/„Uspomene“.

Tri najbolje fotografije bit će nagrađene.

I Predmet Konkursa
1. Predmet Konkursa je izbor najboljih fotografija posvećenih Trebevićkoj žičari, po kategorijama:
I. “Najstarija fotografija Trebevićke žičare”.
II. “Porodična fotografija sa Trebevićke žičare”
III. “Društvena/kolektivna fotografija sa Trebevičke žičare”

2. Fotografija treba da bude motivisana isključivo Trebevićkom žičarom;
3. Fotografija treba da iz ličnog ili porodičnog albuma, sa naznakom vremeneskog perioda (godine) kada je ista i nastala.

II Uslovi konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička lica.
2. Članovi Komisije i njihova bliska rodbina ne mogu biti učesnici Konkursa.
3. Učesnik na Konkursu treba dostaviti jednu fotografiju u originalnoj veličini, sa objašnjenjem njenog nastanka i godinom, a dostavljanje fotografija vrši se na slijedeći način:
a) u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za izradu najboljih fotografija Trbevićke žičare “U išćekivanju Trebevićke žičare”/„Uspomene“.
b) lično na adresu Grad Sarajevo, Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3, IV sprat, kancelarija 408,
c) na mail adresu belma.segic@sarajevo.ba, ukoliko se radi o fotografijama tog formata.

d) pozivom na broj telefona +387 33 221 154 sa bližim objašnjenjima i ostavljanjem podataka kako bi uposlenik Grada Sarajeva preuzeo fotografiju, ukoliko se radi o starijim i nepokretnim osobama,

Dostavljana fotografija mora biti sa slijedećim podacima:
– podaci o vlasniku fotografije (ime, prezime, JMB, adresa, općina, broj telefona, e-mail adresa),
– godina kada je fotografija nastala,
– kratak opis nastanka fotografije, s predstavljanjem drugih osoba na fotografiji, ukoliko ih ima
– izjava da je fotografija u vlasništvu učesnika u Konkursu, te da Gradu Sarajevu daju saglasnost na korištenje iste u cilju promocije Trebevićke žičare

4. Moguće je dostaviti više prijedloga. U tom slučaju svaka fotografija mora biti dostavljen kao posebna
na način utvrđen u tački II- 3. ovog Konkursa i svaka će se cijeniti posebno.

III Komisija za izbor fotografija
1. Gradonačelnik Grada Sarajeva imenuje Komisiju za izbor najboljih fotografija.
Komisija obavlja postupak izbora fotografije i sastavljena je od stručnih lica iz oblasti umjetnosti, dizajna, turizma, arhitekture, etnologije, medija i sl.
2. Komisija će pri izboru vrijednovati:
– autentičnost-prepoznatljivost,
– veza sa tradicijom i kulturnim nasljeđem,
– originalnost i inovativnost,
– tehnička izvodljivost i mogućnost komercijalnog iskorištavanja
3. Svaka fotografija koja ispunjava uvjete konkursa, bit će objavljena i na facebook stranici “Trebevićka žičara”, gdje će svi posjetitelji stranice imati mogućnost da daju “like” određenoj fotografiji.
4. Broj “like” (lajkova) na fotografijama koje su postavljene na facebook stranici neće uticat na konačnu odluku Komisije.

IV Nagrade
1. Ukoliko Komisija za izbor najboljih fotografija “U iščekivanju Trebevićke žicare”/„Uspomene“ utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoljavajući, donijeće se odluka o dodjeli novčane nagrade, i to:
– Prva nagrada u kategoriji ““Najstarija fotografija Trebevićke žičare” – 1.000,00 KM,
– Prva nagrada u kategoriji “Porodična fotografija sa Trebevićke žičare” – 500,00 KM,
– Prva nagrada u kategoriji “Društvena/kolektivna fotografija sa Trebevičke žičare – 300,00 KM,
2. Ako Komisija odluči da nijedan od prispjelih prijedloga ne zadovoljava kriterije Konkursa, Komisija zadržava pravo da ne izabere nijedno rješenje, kao i eventualnu mogućnost preraspodjele konkursnih nagrada.
3. Ukoliko se naknadno utvrdi da je izabrana fotografija fotomontaža, Grad Sarajevo zadržava pravo da poništi Odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade

 sarajevo.ba

Povezani članci

Back to top button