Vijesti iz zemlje

Konferencija o posljedicama Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda BiH

Otvaranje Konferencije bit će upriličeno u srijedu, 8. januara, u 11 sati u sarajevskoj Vijećnici.

Konferenciju organiziraju Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla, u saradnji sa: Institut za istraživanje genocida Kanada, Institut za istraživanje zločina Univerziteta u Sarajevu, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” i Udruženje Pokret “Majke enklave Srebrenica i Žepa”.

Na Konferenciji će učestvovati 36 predavača, sa 32 prijavljena rada. Učesnici su iz osam zemalja i ovo je prvi put da se organizira velika međunarodna naučna konferencija na ovu temu. Na konferenciji će se obratiti brojna zvučna imena iz oblasti historije, prava, univerzitetski profesori i aktivisti.

Protivpravna i protivustavna Deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine od 9. januara 1992. godine predstavlja antiustavan čin praćen političkim, a kasnije i fizičkim, oružanim nasiljem, sa nesagledivim posljedicama, ratnim zločinima i ratnim razaranjima.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija svojom Rezolucijom 752 od 15. maja 1992. godine, utvrdilo je čin agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Međunarodni sud pravde u Hagu je presudio da je Srbija odgovorna za nesprečavanje genocida, kojeg su počinile tzv. vojska i policija RS-a, a imala je obavezu da to uradi.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i sudovi određenog broja država pojedinačno, donijeli su presude protiv srpskih i političkih i vojnih vođa na čelu sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem o počinjenju teških ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i počinjenju genocida u Srebrenici.

Uprkos presudama, političko rukovodstvo u bosanskohercegovačkom entitetu RS veliča ratne zločince kao svoje heroje, a samim time veličaju i ratne zločine i genocid, što otežava uspostavu stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

Uprkos Ustavnim i zakonskim obavezama organi vlasti u bosanskohercegovačkom entitetu RS provode višestruku diskriminaciju građana koji nisu srpske nacionalnosti, odnosno diskriminaciju Bošnjaka i Hrvata.

Konferencija će biti usmjerena na sagledavanje okolnosti i antiustavnih odluka koje su dovele do razaranja i genocida, kao i mogućih pravno-političkih implikacija presuda međunarodnih i nacionalnih sudova.

-Smatramo da do sada nisu rasvijetljeni svi aspekti spomenutih događaja i moguće implikacije sudskih presuda. Zbog toga Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla uspostavlja ovu konferenciju, koja će se održavati svake godine 8. i 9. januara, u cilju rasvjetljavanja svih činjenica, što će biti od koristi za izgradnju dugoročnog mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Učešće na konferenciji će uzeti istraživači iz više naučnih oblasti, što će omogućiti cjelovito sagledavanje ove materije – navode organizatori.

U nastavku donosimo spisak učesnika Konferencije i teme o kojima će govoriti:

Faktor

Povezani članci