U Fokusu

Kakve osobine treba tražiti u budućem supružniku?

Koji su kriteriji pri odabiru supružnika u skladu sa zlatnim učenjima islama?

Poštovani alimi, Es-selamu alejkum. Koji su kriteriji pri odabiru supružnika u skladu sa zlatnim učenjima islama? Da vas Allah dž.š. nagradi.

We alejkumu selam we rahmetullahi we berekatuhu.

Sva hvala pripada Uzvišenom Allahu dž.š., i neka je selam i salavat na Njegovog Poslanika.

Zahvaljujemo Vam se na povjerenju ukazanom ovim pitanjem, i molimo Svemogućeg Allaha dž.š. da nam pomogne u robovanju Njemu i učini da naš rad bude u Njegovo Ime.

Poslanik, s.a.v.s, nas je kroz mnoge hadise podučio karakteristikama za kojima treba da tragamo prilikom odabira supružnika, njihovoj važnosti, kao i o onima koje će nam donijeti uspjeh i Allahov blagoslov na brak, ako Bog da. Među pomenutim hadisima je i sljedeći:

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ženu udaju četiri stvari: Njena ljepota, njen imetak, njeno porijeklo i njena vjera. A ti gledaj da uzmeš onu koja je vjernica i dobit ćeš s njom svaki hajr.”

Prema tome, najvažnije karakteristike koje treba tražiti u supružnika su:

1. Vjera

U gore pomenutom hadisu, Poslanik s.a.v.s. je spomenuo različite osobine koje ljudi, prema svojoj prirodi i navici, traže u supružniku. Bez posebnog isticanja, pobrojao je općenite karakteristike kao dio ljudske prirode, a na jednu se posebno osvrnuo, tj. pobožnost i vjeru buduće supruge. Tu karakteristiku Poslanik, s.a.v.s., posebno ističe: “A ti gledaj da uzmeš onu koja je vjernica i dobit ćeš s njom svaki hajr.“ Ta rečenica poprilično mijenja pogled na tematiku u odnosu na početak hadisa, kada Poslanik, s.a.v.s., pobraja općenite karakteristike koje treba uzeti u razmatranje.

Međutim, moramo biti pažljivi da ne budemo površni po pitanju vjere i pobožnosti. Puko nošenje hidžaba ili puštanje brade, molitva u mesdžidu, kao sastavni dijelovi pobožnosti, ne garantuju istovremeno i postojanje pobožnosti. Mnogo je ljudi koji se na prvi pogled čine vezani za islam, ali pažljivijim posmatranjem uočavamo da imaju iskrivljenu sliku o islamu i njihova stvarna praksa vjere može biti daleko od željene. Umar, r.a., obratio se osobi koja je drugu nazvala pobožnom samo zato jer ju je vidjela u mesdžidu sljedećim riječima: “Nisi ga upoznao ako s njim nisi poslovao (novcem) , ako nisi živio ili putovao s njim.”

Pobožnost se odnosi kako na ženu, tako i na muškarca. To bi trebali imati na umu i staratelj žene, ali i njen prostitelj. U ovom kontekstu, Poslanik, s.a.v.s., je rekao:
”Ako vam dodje onaj koji vam odgovara po pobožnosti i karakteru, sa željom da se oženi od vas, oženite ga. Ako to ne budete činili, dolazit će do smutnje na Zemlji i poroka širokih razmjera.” (Tirmizi)

2. Karakter i ponašanje

U gore pomenutom hadisu, koji je upućen ženinim starateljima i roditeljima, Poslanik, s.a.v.s, im se obraća s namjerom da olakša sklapanje brakova kada su ispunjena dva uslova: vjera prositelja i njegov karakter, tj. ponašanje. Ponašanje je od ogromnog značaja u islamu, i ide ruku pod ruku sa vjerom i pobožnošću. Poslanik, s.a.v.s., je čak svrhu svoje misije čovječanstvu objasnio sljedećim hadisom:

“Poslat sam da vam upotpunim lijepo ponašanje.” (El-Hakim, sahih)

“Garantujem kuću u vrhu Dženneta onome čiji ahlak bude lijep.” (Ebu-Davud, hasan)

Allah dž.š. je također ovu osobinu spomenuo u kontekstu braka:

“Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene. Čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene.”
(En-Nur, 26.)

Jedna od važnih stavki lijepog vladanja supružnika je kvalitet Wudda. Wudd znači ljubaznost, istinsku ljubav i suosjećanje. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ”Ženite umiljate, rotkinje, jer ja ću se na Sudnjem danu ponositi vašim brojem pred ostalim narodima.” (Ebu-Davud, sahih)

3. Rotkinje

Iz gore navedenog hadisa vidimo da Poslanik, s.a.v.s., poručuje muškarcima da žene rotkinje (plodne žene). Ova karakteristika je vezana za neke od ciljeva braka koji su pomenuti ranije, kao što su: stvaranje islamskog ummeta, razvijanje pobožne porodice kao osnovice društva itd.

4. Djevičanstvo

Postoje mnogi hadisi koji naređuju muslimanu da oženi djevicu, a neki od njih su:

“Držite se djevica, jer su njihova usta slađa, materica plodnija, i zadovoljne su sa malo.” (Et-Taberani, hasan)

Drugi hadisi navode da će djevica biti zadovoljnija svojim suprugom i manje sklona laganju i varanju. Kada je Džabir oženio stariju i prethodno udatu ženu, Poslanik, s.a.v.s. ga je upitao: “Zašto nisi oženio djevicu? Zar nisi mogao naći djevojku sa kojom bi se igrao i koja bi te zabavljala?”

Islamski učenjaci ističu da se ova osobina odnosi kako na žene, tako i na muškarce. Umar ibn El-Katab, r.a., čuvši o ženi koja se udala za starijeg čovjeka je rekao: “O ljudi, bojte se Allaha, i pustite ljude da se žene sebi sličnima.”

5. Ljepota

Ova osobina zasigurno igra jednu od važnih uloga, jer je jedan od ciljeva braka da sačuva oba supružnika od grijeha. Najbolji način da se postigne taj cilj jeste da postoji snažna privlačnost između supružnika. Iako je to nešto što sigurno prolazi s vremenom, početni dojmovi mogu ponekada postati prepreka ka uspješnom braku. Poslanik, s.a.v.s., je rastavio Kajs ibn Šamasa od njegove supruge, jer je ona rekla da joj se njen suprug gadi.

Postoje mnogobrojni hadisi koji podstiču osobu da, prije braka, vidi budućeg supružnika. Jedan je ashab rekao Poslaniku, s.s.v.s., da se ženi. Poslanik, s.a.v.s., ga je pitao da li je već vidio buduću suprugu, a kada je ovaj odgovorio da nije, posavjetovao ga je: “Idi i pogledaj je, jer je tako vjerovatnije da će se između vas roditi ljubav.” (Ahmed, sahih)

Ibn Abidin, poznati islamski pravnik, je rekao: “Žena treba da izabere muškarca koji je religiozan, dobrog vladanja, darežljiv i dovoljno bogat. Ne treba da se udaje za onog koji čini zlo. Ne treba udavati kćerku za starog ili odvratnog čovjeka, nego onog koji joj je sličan.”

Ljepota ima svoju ulogu, ali ne zaboravite da je na listi mnogo ispod pobožnosti, karaktera i vjere. Kada osoba stavi ljepotu na prvo mjesto, posljedice mogu biti katastrofalne. To je upravo jedan od glavnih razloga zašto mladi, u potrazi za supružnikom, trebaju biti savjetovani od strane zrelijih članova porodice.

Izdvojeno iz kursa “Porodično pravo, dio 1” izdatog od strane Otvorenog Američkog Univerziteta:

Objašnjavajući šta bi trebalo gledati kod partnera, šeih Sayyed Ad-Darsh, bivši predsjednik Šerijatskog Vijeća Velike Britanije kaže:

Razlika u godinama između partnera ne bi trebala biti prevelika. Nije pošteno udati mladu djevojku za 20-30 godina starijeg muškarca. Ako ona, iz ovog ili onog razloga pristane, onda je to njen izbor. Ali trebali bi biti svjesni budućnosti takve veze i implikacija koje nosi sa sobom takav brak.

Jednom je sijedi čovjek prošao pored mlade, crnokose djevojke i zaprosio je. Ona ga je pogledala i rekla: “Pristajem, ali postoji nešto što trebaš znati.” Potom je rekla: “I ja imam sijedu kosu.” Čovjek je prošao bez riječi. Ona je viknula: “Amidža, pogledaj u moju kosu!” Amidža je upitao: “Zašto si to uradila?” Ona je odgovorila: “Da vam stavim do znanja da se ženama ne sviđa kod muškaraca ni ono što se muškarcima ne sviđa kod nas.“

Brak nije za zabavu ili iskustvo. To je doživotna veza. Zbog toga, svaki faktor koji može naštetiti vezi treba izbjeći koliko je to moguće. Visoko obrazovani muškarci i žene trebaju da traže partnere sličnog stepena obrazovanja. Kulturološka i porodična pozadina je veoma važna. Zajednički jezik je esencijalan za komunikaciju. Takve stvari pomažu osobama da se razumiju, komuniciraju jedna sa drugom i faktori su stabilnosti i uspjeha, kao što je to i finansijska nezavisnost i sposobnost da se obezbijedi pristojan nivo egzistencije. Ponovo ističem, na taj način se minimizira učinak vanjskih faktora na sretan život. Da bi se izgradila solidna osnovica za novo iskustvo u životu – brak, mnogo toga treba uzeti u obzir, što bi u konačnici trebalo da obezbijedi okvir za sretan, uspješan i prijateljski život.

Pitanja zajedničkog jezika, pozadine, obrazovanja i sl. trebaju da maksimiziraju šanse za uspjeh i stabilnost u islamu veoma značajnoj instituciji, braku. U svakom slučaju, imajući u vidu specijalan položaj muslimanskih zajednica koji u mnogim dijelovima svijeta žive kao minorne grupe, mladi muslimani i muslimanke, su izloženi svim vrstama izazova: kulturološkim, jezičkim, rasnim i socijalnim.

Fundamentalno pitanje kod izbora partnera je vjera – sve dok su jezik, pozadina, socijalni položaj uzeti u obzir, ovo nisu uslovi koji u potpunosti moraju biti ispunjeni prije braka. Ako je buduži supružnik lijepog vladanja, sa jakom vjerskom pozadinom, i dvoje mladih ljudi su sretni i osjećaju se kompatibilnima, ostali faktori i nisu od velike važnosti.

A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Autor: Sayyed Ad-Darsh

Izvor: onislam.net

Za Akos.bA prevela i obradila Smaila Mulić

Povezani članci

Back to top button