Islamske temeLiderstvo i menadžment

Kako Kur’an govori o sreći?

Smirenost i otvorenost srca su aspekti sreće koji se postižu spominjanjem Allaha i slijeđenjem uputa islama. Ukupna i savršena sreća se postiže istinskom pobožnošću u obožavanju Allaha, spasu od Džehennema, i ulaskom u Džennet na Ahiretu.

Pojam sreće u islamu je opisan u Kur’anu i sunnetu na nekoliko različitih načina.

Prvo, mi u Kur’anu imamo razgovor o ‘lijepom životu’. Allah kaže: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (En-Nahl, 97)

Ovaj ‘lijep život’ je sam po sebi sreća. On se postiže kroz vjeru i dobra djela. To ne znači da se nećemo suočiti s poteškoćama u lijepom životu. Naši dunjalučki životi, čak i kada su prožeti vjerom i dobrim djelima, nikada nisu oslobođeni nevolja i briga. Ovaj svijet je prebivalište truda, kao što Allah kaže: Mi čovjeka stvaramo da se trudi. (el-Beled, 4)

Ovaj život je prebivalište kušnje i ispitivanja. Allah kaže: Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. (el-Insan, 2)

Allah također kaže: Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti. (el-Enbija, 35)
Pojam sreće je također opisan u Kur’anu kao negacija patnje i zablude. Ona je također opisana kao opis suprotnosti teškog života.

Allah kaže: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. (Taha, 124)
Patnja je suprotno od sreće. To je stanje kada ste lišeni spominjanja Allaha. Način na koji se čovjek može distancirati od patnje jeste da slijedi put upute. To je ono što donosi sreću.

U Kur’anu se također koristi pojam ‘otvaranja srca’ kako bi se izrazila sreća. Allah kaže:

Onome koga Allah želi uputiti – On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti – On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi. (En-En’am, 125)

Drugi izraz je ‘smirenje srca’. Allah kaže: …one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju! (Er-Ra’d, 28)

Smirenost i otvorenost srca su aspekti sreće koji se postižu spominjanjem Allaha i slijeđenjem uputa islama. Ukupna i savršena sreća se postiže istinskom pobožnošću u obožavanju Allaha, spasu od Džehennema, i ulaskom u Džennet na Ahiretu.

Allah kaže: Onoga dana kad dođe, bez dopuštenja Njegova niko ni riječ neće izustiti, a među njima biće nesretnih i sretnih. I nesretni će u Džehennem, u njemu će teško izdisati i udisati; dok je nebesa i Zemlje, u njemu će ostati – osim ako drukčije Gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj, zaista, radi ono što želi. A sretni će u Džennet; dok je nebesa i Zemlje, u njemu će boraviti – osim ako drukčije Gospodar tvoj ne odredi; biće to dar koji će neprekidno trajati. (Hud, 105-108)

Vjernici se stavljaju na kušnju nevoljama i bolestima, kroz koje im je podareno strpjenje da izdrže i oni traže svoju nagradu kod svoga Gospodara, i to je najbolje za njih.

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je kazao: Zaista je čudno stanje vjernika, šta god mu se desi za njega je dobro! Ako ga zadesi radost, on se zahvaljuje Allahu pa mu bude dobro, a ako ga zadesi iskušenje on se strpi i opet mu bude dobro.

Ibn Mesud je kazao: Allah je smjestio lahkoću i sreću u sigurnost vjere i On je smjestio brigu i tugu u nezadovoljstvo i sumnju.

Zadovoljstvo o kojem Ibn Mesud ovdje govor je da se pomirimo s Allahovom odredbom kao i dijelom kojeg je Allah dodijelio Njegovom robu. To je način da se postigne mir i sreća. S druge strane, nezadovoljstvo i ogorčenje zbog okolnosti, nezadovoljstvo dijelom koji mu je Allah dodijelio, sumnjanje u vjeru predstavljaju put nervoze, bijede i nesreće.

Autor: Selman el-Auda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezani članci