U Fokusu

Kako da ostvarimo lijep i ugodan život

Sljedeći hadis oslikava ljepotu vjerničkog života: “Uistinu je RuhuI-Kudusi/Melek Džibril dostavio u moje srce, da nijedna duša neće umrijeti sve dok ne potroši propisanu joj opskrbu, i ne dočeka propisani joj edžel. Pa, bojte se Allaha, i budite što ljubazniji, u svome obraćanju. I ne dozvolite da vas dnevne obaveze zabave od sjećanja na Allaha, jer ono što je kod Allaha, dž.š., ne može se postići osim kroz pokornost njemu.” (Albani, Sahihul Džami).

Musliman uvijek treba imati na umu da živi u svijetu koji je zaluđen novcem, u svijetu strasti koje čovjeka tjeraju da trči za novcem i da čovjek neće umrijeti sve dok ne potroši svu nafaku koja mu je sudbinom propisana. Zato musliman treba da novac zarađuje na lijep način, jer će ioanko dobiti samo onoliko koliko mu je sudbinom propisano.

Druga stvar koja opsjeda današnje ljude je bračni partner, a ovaj hadis pruža odgovor onima koji imaju običaj pitati: “Kada ćeš se oženiti/udati?” – do te mjere da to uzrokuje nelagodu i tjeskobu osobi koju se pita. To može prouzrokovati šejtanske vesvese koje s vremenom postaju sve jače, jer kako nada u srcu biva sve manja i slabija, tako vesvese bivaju sve jače i jače. Sljedeći dio prethodno citiranog hadisa Poslanika, a.s., je namjenjen tim osobama:

“Pa, bojte se Allaha, i budite što ljubazniji, u svome obraćanju….”

Ono što ti je suđeno, sigurno će ti doći, a kada dođe možete zateći kao čistog i milostivog domaćina koji uljepšava svoj ahiretski put sa saburom i namazom, optimizmom i pozitivnim razmišljanjem o Allahu, dž.š, ili te može zateći smorena, u sumnjama i slomljena. Učini svoje putovanje ugodnim, a ako postoje greške na tom putu, pobrini se da tvoje pokajanje bude lijepo. Neka bude snažno i iskreno do te mjere da, ako bi se podjelilo na stanovnike mjesta u kojem živiš, bilo bi dovoljno za sve njih.

“I ne dozvolite da vas dnevne obaveze zabave od sjećanja na Allaha, jer ono što je kod Allaha, dž.š., ne može se postići osim kroz pokornost njemu.”

Trudimo se da zaradimo novac koji nam omogućuje komotan i udoban život, tragamo za vezom i bračnim partnerom kako bi smo tu sreću upotpunili. Ali sve je to u rukama i pod kontrolom Allaha Uzvišenog i On nam je poslao uputu kako da Mu budemo pokorni, pa ako budemo slijedili neki drugi put, koga drugog da krivimo za stres i tugu u životu osim nas same?

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, prof.

Povezani članci

Back to top button