Liderstvo i menadžment

Kakav šef je potreban kreativnim ljudima

Takođe, on treba da uzima u obzir potrebe pojedinaca, da bude vizionar i utiče na oblikovanje onoga što se radi.

Studija pokazuje da se među kreativnim vođama naročito ističu spontane žene, kao i žene i muškarci koji su intuitivni i ekstrovertni. Intuitivni i ekstrovertni ženski lideri, prema studiji, najviše utiču na transformaciju u poslu.

Vrijeme je da promjenimo svoja uvjerenja o tome kako izgledaju dobri lideri.

Menadžeri inženjerskog tipa također su potrebni, ali im nedostaje kvalitet koji je potreban da bi vodili tim inovatora. To je jedan od zaključaka doktorske disertacije u oblasti menadžmenta, autorke Pije Usi-Kakuri.

“Razumljivo je što su za vođe obično izabrani ljudi koji vrijednuju činjenice i najbolji su u praksi ‒ razboriti i kompetentni pojedinci koji izazivaju povjerenje.

Međutim, utvrđeno je da lideri imaju veliki uticaj na kreativnost timova i pojedinaca, a nažalost, pomenuti menadžeri nemaju ove odlike”, kaže dr Usi-Kakuri.

Ona ističe da kreativnost zahtjeva slobodu i hrabrost da se eksperimentiše, predstavljaju prijedlozi i prave greške. Vođa koji podržava kreativnost mora biti na svojevrstan način inspirativan i spreman na izazove.

Autorka navodi da je lako govoriti o značaju inovacija i formalno podržavati kreativnost, međutim, mnogi žele samo da pokažu da su nadležni i kompetentni tako što kritikuju, otkrivaju nedostatke u idejama i zahtjevaju bolja rešenja.

Umjesto toga, trebalo bi da budu radoznali i da rade na idejama, čak igrajući se njima, pa i ako to nikuda ne vodi.

Uporni inovatori prate svoje ideje, i okrenuće se uvijek tamo gdje imaju podršku. Ukoliko ostanu u okruženju koje ih ne podržava, a prethodno nisu bili shvaćeni i podržani, najčešće neće više dijeliti svoje ideje.

Lideri kreativnih timova ne bi trebalo da se opterećuju time da će regrutovanje kreativnih ljudi garantovati uspeh. Njima treba podrška, a što više ideja – to je veća vjerovatnoća da će se doći do najprofitabilnijih, ali i najkreativnijih rješenja.

http://novaekonomija.rs

 

Povezani članci

Back to top button