Islamske temeU Fokusu

Jutarnji i večernji zikr Ebu Bekra Es-Siddika r.a.

Jutarnji i večernji zikr Ebu Bekra Es-Siddika, najboljeg čovjeka poslije Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem!

Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i drugi, bilježe hadis u kojem se navodi da je Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu, rekao Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem: „Allahov poslaniče, pouči me onome što ću učiti ujutro i naveče!?

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, mu je rekao: „Ebu Bekre, reci:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

ALLAHUMME FĀTIRE-S-SEMĀVATI VEL-ERDI, ĀLIME-L-GAJBI VE-Š-ŠEHĀDETI, LĀ ILĀHE ILLĀ ENTE, RABBE KULLI ŠEJ’IN VE MELĪKEH, E’ŪZU BIKE MIN ŠERRI NEFSĪ VE MIN ŠERRI-Š-ŠEJTĀNI VE ŠIRKIHĪ, VE EN AKTERIFE ‘ALĀ NEFSĪ SŪEN EV EDŽURREHŪ ILĀ MUSLIM!

(Allahu moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče nevidljivog i vidljivog, nema Boga osim Tebe, Gospodaru svake stvari i njen Vlasniče, utječem Ti se od zla svoje duše, zla šejtana i njegovog širka, i od toga da učinem zlo sebi ili da ga prouzrokujem nekom muslimanu!)“

U komentaru ovog hadisa, Imam Munavi prenosi riječi Ibn Kajjima, koji je rekao: „Ovaj hadis sadrži traženje zaštite od zla, njegovih uzroka i njegovog ishoda, jer svako zlo proističe od duše (nefsa) ili šejtana, a pogađa vlasnika djela ili njegovog brata muslimana.“

Od Ebu Umame, radijallahu anhu, se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, jednom od ashaba rekao: „Reci:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ

ALLAHUMME INNĪ ES’ELUKE NEFSEN MUTME’INNETEN, TU’MINU BI-LIKĀIKE, VE TERDĀ BI-KADĀIKE VE TAKNE’U BI-‘ATĀIKE.

(Allahu moj, od Tebe tražim smirenu dušu, koja vjeruje u susret s Tobom, koja je zadovoljna Tvojom odredbom i kojoj je dostatno ono što Si joj podario!)“

Ovaj hadis bilježi Taberāni i Ed-Dijā, za koji Sujuti kaže da je sahih.

(Vidi: Munavi, Fejdu-l-kadir, IV, str. 521, Daru-l-ma’rifeh, Bejrut, 1972.g.)

Preveo i prilagodio: Abdulaziz Rizvić(islam.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button