Za djecu i omladinu

Jednostavan način da otkrijete da li imate bereketa u životu

Znate li šta je to bereket ili berićet?

Imam El-Ragib navodi divnu definiciju bereketa koja glasi: „Bereket podrazumijeva udio Božije dobrote (blagoslova) u nečemu, pa ako se ona pojavi u nečemu malom, poveća ga. A ako se pojavi u nečemu velikom, koristi mu. A najveći plodovi bereketa u svim stvarima je koristiti taj bereket u pokornosti Allahu.“

Hajde da malo razmislimo o ovoj definiciji…

Bereket znači da ako Allah, dž.š., blagoslovi vaše vrijeme, tada možete imati malu količinu vremena, ali ipak uspjeti obaviti sve što ste naumili.

Ukoliko Allah, dž.š., dadne bereket u vašem novcu, možete imati malu količinu novca, ali uspjeti podmiriti sve vaše obaveze i pomoći drugim ljudima.

Ili ste možda imućna osoba i Allah dadne bereket u vašem imetku, tada možete pomoći veliki broj ljudi. Sjetite se Osmana ibn Affana, r.a., koji je bio bogati ashab i pomogao mnoge druge ljude.

Ukoliko Allah, dž.š., dadne bereket u vašem domu, porodici, poslu…vidjet ćete u tim stvarima povećanje i korist.

Ako vidite povećanje, tada znate da imate bereketa.

Nažalost, ovo pravilo vrijedi i u obrnutom pogledu.

Ako Allah, dž.š., ukloni bereket iz vašeg života, zada se dešava suprotno. Osjetit ćete veliki i pretjerani stres i sekiranciju, vaš imetak je nedovoljan za vaše potrebe iako ga možete imati mnogo, imate probleme u porodici, nemate dovoljno vremena i uvijek ste zauzeti.

Autor: Muhammed Faris

Za Akos.ba preveo: Nedim Botić

Povezani članci

Back to top button