Islamske teme

Jedan dan sa Muhammedom, s.s. – na ikindiju sa Poslanikom

Nakon što bi Bilal, r.a., proučio ezan za ikindiju - namaz Allahov bi Poslanik, s.a.v.s., sačekao da se ljudi okupe u džamiji.

Nakon što bi Bilal, r.a., proučio ezan za ikindiju – namaz Allahov bi Poslanik, s.a.v.s., sačekao da se ljudi okupe u džamiji.

Prije farza bi klanjali četiri rekata sunneta. Govorio bi: „Neka se Allah, dž.š., smiluje čovjeku koji klanja prije ikindijskih farza četiri rekata sunneta.“ Kada bi se ashabi okupili u džamiji predvodio bi ih u obavljanju ikindije – namaza čim nastupi njeno vrijeme. Enes, r.a., pripovijeda: „Niko nije više od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., požurivao sa obavljanjem ikindije – namaza.

Njegovo učenje Kur’ana na ikindiji bilo je upola kraće od učenja na podne – namazu. Jedne prilike, nakon predaje selama okrenuo se prema ashabima i rekao: „Svakom muslimanu koji se lijepo abdesti, a nakon toga posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i poslanik, bit će otvoreno svih osam džennetskih vrata i bit će mu ponuđeno da uđe na koja god vrata želi. Svakom muslimanu koji se lijepo abdesti, a nakon toga istinski obavi dva rekata namaza sa potpunom skrušenošću u srcu, bit će obavezan ulazak u džennet.“

Njegovo obraćanje poslije ikindije bilo je rjeđe i kraće u odnosu na obraćanje poslije podne – namaza. Razlog tome jeste to što se bližio kraj dana pa su ljudi imali potrebu požuriti započete poslove i spremiti večeru. Nakon ikindije – namaza posjetio bi svaku od svojih žena i malo bi razgovarao sa njima, a posljednju bi posjetio onu kod koje je bio red da zanoći. Tokom zimskih dana, dešavalo se da se sve one okupe kod jedne od njih jer nije bilo dovoljno vremena do akšama da bi ih Poslanik, s.a.v.s., sve pojedinačno posjetio.

Nakon što bi se vratio poslije ikindije kući, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi klanjao dva rekata namaza, iako je preporučivao da se poslije ikindije namaza ne obavljaju dobrovoljni namazi. Povod toga jeste slučaj kada ga je posjetila delegacija Abdu Kajs i razgovarajući sa njima propustio je klanjati dva rekata podnevskih sun-sunneta. Zbog toga ih je klanjao nakon ikindije pa je to uveo u svoju redovnu praksu, a kada bi nešto počeo redovno prakticirati više nije odustajao od toga.

Vrijeme poslije ikindije – namaza obično bi provodio kući sa suprugama. Pored svakodnevnog razgovora i druženja sa suprugama to vrijeme bilo je ispunjeno podučavanjem, odgovaranjem na različita pitanja i probleme koji su ih mučili.

Jednog dana, dok je boravio kod Aiše, r.a., rekao joj je: „Ko na Sudnjem danu bude morao polagati račune bit će kažnjen poslije toga.“ Aiša, r.a., nije imala običaj stvari prihvatati tek tako, a da ih dobro ne shvati, pa upita: „Zar Allah, dž.š., nije u Kur’anu rekao: ‘Lahko će račun polagati.’ (El-Inšikak, 8)“Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: „Taj ajet ne govori o polaganju računa nego o izlaganju djela. Onaj ko bude prinuđen da pojašnjava svoja djela, to će biti siguran znak da će poslije toga biti kažnjen.“ Dešavalo se da ga neko od ashaba poslije ikindije – namaza pozove da prisustvuje nekom veselju, na koje bi se Poslanik, s.a.v.s., odazvao.

Izvor: „Jedan dan sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s.“
Autor: Abdul – Vehab ibn Nasiret – Tariri
Za Akos.ba priredila: Adela Kukić

Povezani članci

Back to top button