Islamske teme

Humor u islamu – osmjeh je sadaka

Poslanik, s.a.v.s., se ponekad smijao i šalio sa svojim ashabima, ali je odredio granicu tome kako se ne bi upalo u laž, izrugivanje i vrijeđanje drugih.

Ebu Hurejre prenosi da su ashabi kazali: „O Allahov Poslaniče, ti se sa nama šališ,“ pa je on kazao: ‘Da, ali ja govorim samo istinu.’“

Kada je Hanzala pomislio da je vid licemjerstva ukoliko se šali sa svojom ženom i djecom, otišao je kod Poslanika, s.a.v.s., i rekao: „Hanzala je licemjer.“ On reče: „Zašto?“ Hanzala mu reče: „Kada smo kod tebe, o Allahov Poslaniče, ti nas podsjetiš na Džehennem i Džennet, i mi kao da ih vidimo, a kada se vratimo svojim porodicama i svakodnevnom životu, mi to zaboravimo.“ Poslanik mu tada reče: „Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, kada biste bili onakvi kakvi ste kada ste sa mnom, zaista bi vas meleki pozdravljali u vašim posteljama i na putu, ali o Hanzala, čas ovako, čas onako,“ ponovivši to tri puta.

Jedan od načina kako se Poslanik šalio je i to kada mu je jedne prilike došao čovjek i kazao: „O Allahov Poslaniče, stavi me na devu da me nosi.“ Poslanik mu odgovori: „Neću te staviti osim na mladunče od deve.“ Čovjek mu tada reče: „O Poslaniče, ono to ne može podnijeti.“ A Poslanik mu odgovori: „Pa da li deva rađa nešto osim deve.“

Poslanik, s.a.v.s., je mnogo volio Zahira ibn Harama, čovjeka iz pustinje koji nije bio lijepog izgleda. Jedne prilike mu je Poslanik došao, a on je prodavao neku robu na pijaci, te mu prišao iza njega, a on ga nije vidio, pa je Zahir upitao: „Ko je to?“  Nakon toga se okrenuo i vidio da je Poslanik, s.a.v.s. Tada je Poslanik govorio: „Ko želi da kupi roba?“ pa je Zahir kazao: „Znači ti me smatraš ružnim?“ Pa je Poslanik, s.a.v.s., kazao: „Ti kod Allaha nisi ružan.“ U drugoj predaji stoji: „Ali si kod Allaha vrijedan.“

Poslanik, s.a.v.s., bi se šalio sa Enesom i govorio bi mu: „O ti koji imaš dva uha.“ Jedne prilike neka starija žena je došla kod Poslanika, s.a.v.s,  i kazala: „O Allahov Poslaniče, moli Allaha da me uvede u Džennet,“ pa joj je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „U Džennet neće ući starci.“ Ona je tada zaplakala, a Poslanik, s.a.v.s., se nasmijao i upitao je: „Zar nisi čitala riječi Allaha Uzvišenog: ‘Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti milim muževima njihovim i godina istih.’“ Tj. stanovnike Dženneta će Allah povratiti u godine mladosti i vitalnosti.

Ovo su neke od situacija u kojima je Poslanik, s.a.v.s., činio ljude sretnim i otklanjao od njih brige i tugu. Ove situacije potvrđuju da islam nije kruta religija koja zanemaruje duševne potrebe ljudi nego daje ljudskim dušama pravo na sreću i neiskvarenu zabavu. Zbog toga su Poslanikova, s.a.v.s., naučavanja bila sa ljudskim motivima, usmjerenjima i prirodom te njegovim duševnim i društvenim potrebama.

Izvor: Muhammed-Allahov Poslanik

Autor: Ahmed b. Osman el-Mezjed

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Back to top button