Islamske temeU Fokusu

Hlad je Allahov dar na oba svijeta

Ljetne vrućine, visoke temperature i Sunce koje prži, daju nam povoda da razmislimo kolika je blagodat hlada kao Allahovog dara ljudima i drugim stvorenjima. Koliko puta smo požurili da se sklonimo u hladovinu, da izbjegnemo žestinu Sunca i opasnosti od sunčanice.

Piše: Fuad Sedić

Ljetne vrućine, visoke temperature i Sunce koje prži, daju nam povoda da razmislimo kolika je blagodat hlada kao Allahovog dara ljudima i drugim stvorenjima. Koliko puta smo požurili da se sklonimo u hladovinu, da izbjegnemo žestinu Sunca i opasnosti od sunčanice.

Po hladovini se lakše krećemo i u hladu ugodno boravimo, objedujemo, kahvenišemo, čitamo, spavamo itd. Hlad, kao Allahova, dž.š., blagodat se spominje na mnogo mjesta u Kur’anu kao i u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Spominjanje hlada u Kur’anu

U mnogo ajeta se spominju džennetski hladovi koji su pripremljeni za iskrene i predane vjernike. Ovo je Allahovo obećanje: „A one koji vjeruju i čine dobra djela uvest ćemo sigurno u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći; a u njima će čiste žene imati i u debelu hladovnu ćemo ih uvesti.“ (Nisa’, 57) „Oni i žene njihove bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni.“ (Jasin, 56)

Poslije puta ili određenog posla, dok je insan bio izložen Suncu, on poželi da se u hladu odmori. Tako je bilo i s Musa, a.s., kada je bio u Medjenu: „I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče: Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna!“ (Kasas, 24)

Hlad se formira od objekata, predmeta, drveća, šuma, brda, a najveći je kada Sunce prekriju oblaci. U Kur’anu se navodi: „I mi smo im od oblaka hladovinu načinili…“ (Bekara, 57)

Hlad i sjene su pokorni i poslušni svome Stvoritelju: „Zar ne vide da sve ono što je Allah stvorio sad desno, sad lijevo pruža sjene svoje Allahu poslušno i da je ono pokorno.“ (Nahl, 48) „Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na Zemlji, a htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sumrak.“ (Ra’d, 15)

Hadisi o džennetskim hladovima

Pored kur’anskih ajeta, također je mnogo hadisa u kojima se opisuju džennetski hladovi koliko su dugi i koliko će čovjeku trebati vremena da ih pređe. Možda je ovo najupečatljiviji hadis koji govori o toj temi:

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Sedam osoba će Allah, dž. š., uvesti u Svoj hlad onog dana kada ne bude drugog hlada osim Njegova hlada: pravednog vladara, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, dž.š., čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu ljudi koji se vole u ime Allaha, u ime Njega se sastaju i rastaju, čovjeka kojeg pozove lijepa i bogata žena da učini s njom blud a on to odbije i kaže: ’Ja se bojim Allaha!’, čovjeka koji daje sadaku tako tajno, da mu njegova lijeva ruka ne zna šta mu udjeljuje desna ruka i čovjeka koji se u samoći sjeti Allaha pa mu oči zasuze.“ (muttefekun alejhi)

Kao što svakodnevno koristimo blagodati hlada u ovozemnom životu i sklanjamo se u hlad, pokušajmo razmisliti o ovih sedam vrsta ljudi koji će biti zaštićeni na Sudnjem danu.

Cijeli tekst dostupan u printanom i digitalnom izdanju Preporoda.

Povezani članci