Historija i tradicijaIstaknuti Bošnjaci

Ejup Mušović – jedan od najpoznatijih historičara iz Sandžaka

Među najistaknutije bošnjačke historičare sa područja Sandžaka svakako spada Ejub Mušović. Rođen je u sandžačkom gradu Tutinu 1930. godine. Osnovnu školu pohađao je u svom rodnom mjestu, dok je srednje ubrazovanje stekao u susjednom Novom Pazaru. Shvativši svoj potencijal još tokom srednjoškolskih dana Mušović je odlučio upisati Filozofski fakultet u Beogradu.

Ova odluka za njega je bila svojevrsna životna prekretnica, jer je nakon što je uspješno završio odsjek za historiju 1957. godine svoju karijeru posvetio izučavanju historije.

Povratak u rodni kraj

Nakon završenog studija Mušović se vratio u Sandžak. Prvo je u rodnom Tutinu obnašao funkciju direktora Osnovne škole „Bogoljub Čekić“, da bi nakon što je neko vrijeme uspješno obavljao ovu funkciju odlučio da se preseli u Novi Pazar, grad koji mu je pružao dosta više mogućnosti nego njegov rodni Tutin.

Na početku svoje karijere u Novom Pazaru, bio je predavač u Učiteljskoj školi, i Gimnaziji. Ipak, najveći dio svoje karijere proveo je u Muzeju „Ras“. Tokom boravka u Novom Pazaru, Mušović se posevetio naučnoistraživačkom radu, koji mu je pomogao da se afirmiše u izvrsnog historičara.

Od 1959. godine pa sve do 1971. Ejup Mušović bio je zaposlen kao honorarni direktor ove institucije, a nakon 1971. godine promovisan je i zvanično u direktora Muzeja „Ras“. Nakon što je postao zvanični direktor Muzeja „Ras“, Mušović je imao dosta vremena za bavljenje naukom.

Istraživao je historiju Novog Pazara i ostalih sandžačkih gradova. Nakon što je upisao doktorat 1977. godine u Beogradu, još se intenzivnije bavio naukom. Naime, 1978. pokrenuo je naučni časopis „Novopazarski zbornik“, koji je nakon nekog vremena postao veoma respektabilan list.

Naučni doprinos

Tokom svog veoma plodnog intelektualnog rada Mušović je izdao veliki broj članaka i knjiga, od kojih posebno treba izdvojiti njegova djela o Sandžaku:

„Novi Pazar i njegova okolina“, „Tutin i njegova okolina“, „Džamije u Novom Pazaru“, te „Muslimani Crne Gore“.

Mušović je bio veoma cijenjen kako kod Bošnjaka tako i kod Srba, o tome govori i veliki broj priznanja koja je dobio ovaj bošnjački historičar sa područja Sandžaka, a sve zbog svog nesebičnog doprinosa historijskoj nauci.

Preminuo je veoma iznenadno u 65 godini života, a ukopan je u Novom Pazaru, gradu u kojem je proveo najljepše trenutke u svog intelektualnog života.

Za Akos.ba piše: Admir Lisica

Povezani članci