Vijesti iz zemlje

Edin Fajković – prvi hafiz student Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

Uz studij na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću mladi hafiz Edin Fajković ostvario je svoj životni cilj. Hafiska dova priređena 7. novembra, 2015. u Gradskoj džamiji u Bihaću
Poštovani hafize kažite nam o vašim počecima druženja s Kur’anom?

Hafiz Edin: Rođen sam u Bihaću 1989. godine i tu sam završio osnovno i srednje obrazovanje. Poslije upisujem Islamski pedagški fakultet u Bihaću i trenutno sam apsolvent. Moji prvi počeci druženja sa Kur’anom vežu se za mektepsku nastavu gdje sam savladao kur’ansko pismo pred svojim muallimom prof. Remzijom ef. Baltićem. To mi je godilo, iako nisam bio svjestan da su to bili temelji koji će se tek vremenom nadograđivati i krunisati najvećim ostvarenjem-hifzom.

Kada si došao na ideju učenja Kur’ana napamet?

Hafiz Edin: Što se tiče mojih prvih početaka oni su se desili također pred mojim muallimom Remzijom-ef. Pred njim sam savladao manje kur’anske sure, a potom kompletan Amme džuz. Pošto mi je to pričinjavalo zadovoljstvo nastavio sam s učenjem Kur’ana napamet i pet džuzeva sam naučio pred svojim drugim muallimom prof. Fuad-ef. Balitićem. On me je tada usmjeravao na polju hifza i savjetima mi pomagao da napredujem. Mada sam bio naučio pet džuzeva nisam računao da ću nastaviti dalje. To sam činio radi sebe i volje koju sam imao. Presudni trenutak se desio kada sam Allahovom odredbom upisao Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Tu mi se javila želja da ozbiljno započnem s učenjem Kur’ana i njegovim memoriranjem. Dakle, hifzu sam pristupio ozbiljno na Fakultetu i velike, ako ne i najveće zasluge pripadaju mojim profesorima, asistentu na predmetu Učenje Kur’ana, dr. Hajrudinu Hodžiću i dr. Muharemu Štulanoviću. Studirajući na IPF-u u Bihaću učio sam hifz i čast mi je da sam prvi hafiz kojeg je iznjedrila ova ustanova.

Koliko si vremena učio hifz i da li je bilo teškoća i zastoja?

Hafiz Edin: Hifz sam učio intenzivno dvije godine. Tu je, normlano, bilo padova i uspona, jer čovjek je po prirodi slabo biće. Međutim, znao sam da je Allah dovoljan zaštitnik i pomagač onome koji se na Njega osloni i pouzda. Baš zbog toga nisam gubio nadu ni u najtežim momentima kojih je bilo. Mnogi su bili pesimistični, jer im se činilo preteškim da zajedno mogu studirati i učiti hifz. Najveći podstrek bio mi je 105. ajet sure Et-Tewbe ” I trudite se i vas će trud vidjeti Allah, poslanik i vjernici”.

Nisi završio medresu, šta je presudno da se postane hafiz?

Hafiz Edin: Ako insan ima čist nijjet, tj. da će Kur’an učiti samo radi Allahova zadovoljstva biće mu olakšano njegovo pamćenje. Mislim da je nijjet jako važan, a ni ostalo ne treba zanemariti. To što nisam završio medresu nije utjecalo na moje opredjeljenje da učim hifz i ne smatram to nekom manjkavošću.

Ko ti je bio glavna podrška?

Hafiz Edin: Milostivom Allahu zahvaljujem što me odabrao i učinio čuvarom Njegovog Kitaba. Od ljudi zahvala ide mojim roditeljima, jer oni su me bodrili i podržavali. Iznimno poštovanje zaslužuje muhaffiz hfz. Abdurrahman ef. Osmanović. On je vrstan pedagog i divan savjetnik. Nikada nisam dobio kritiku od njega mada sam se družio s njim prije i tokom hifza. Hvale vrijedan je bio njegov pristup i to mi je mnogo značilo. Kad god sam osjetio umor, poteškoću, krizu, on se blago i plemenito postavljao, što mi je davalo poleta i snage da nastavim. Molim Uzvišenog Gospodara da moga muhaffiza čuva i daruje mu najljepšu nagradu na Sudnjem danu.

Kako te sada doživljavaju tvoje komšije, kolege i poznanici?

Hafiz Edin: I prije hifza imao sam lijep odnos sa svojim komšijama, prijateljima, poznanicima, uopće Bišćanima. Ništa se očigledno nije promjenilo, iako zapažam da me doživljavaju drukčije, reklo bi se s još većim respektom i uvažavanjem. To je pozitivnost u kojoj prije svega vidim njihovu počast prema Kur’anu, a.š.

preporod.com

Povezani članci

Back to top button