Kolumne i intervjuiU FokusuUmjetnost

Edib Huseinagić: Primarna uloga kaligrafije jeste da podsjeća na Boga

Kaligrafija je islamskoj umjetnosti dala poseban pečat, umjetnici su vremenom razvili izuzetnu vještinu pisanja slova. Kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja, ali islamska kaligrafija je još dimenzija više.

Ako se bavite islamskom kaligrafijom, ispisujući ajete iz Kur’ana onaj ko se njom bavi mora biti disciplinovan i jasnih ubjedjenja i određenja.

Naš sagovornik danas je Edib Huseinagić umjetnik kaligrafije i islamske umjetnosti.

 

Akos.ba: Kada se kod vas javila ljubav prema kaligrafiji i šta za vas predstavlja kaligrafija?

Edib Huseinagić: Ljubav prema kaligrafiji se kod mene javila nekako vrlo rano, a što ima veze sa mojom orijentacijom prema slikanju i crtanju. U vrijeme rata, sada već davne 1994 godine, upoznajući dvojicu poznavalaca te umjetnosti, te dolazeći do prve literature o kaligrafiji još u to vrijeme, započinje moj dugi put bavljenja ne samo kaligrafijom nego islamskom umjetnošču uopšte.

Na tom putu, susreo sam se sa mnogim imenima i umjetnicima, poznavaocima te umjetnosti, sakupljao literaturu, materijale te mnogo vremena potrošio na izučavanje kaligrafije a pogotovo pratećih tehnika poput iluminacije, ebrua, pozlate itd.

Akos.ba: Koliko dugo se bavite kaligrafijom?

Edib Huseinagić: Moje bavljenje kaligrafijom i islamskom umjetnošću sada već  traje neprekidno nekih 25 godina. U tih 25 godina, pokušao sam da objedinim i dosegnem koliko je moguće, sve ono što je karakteristika kaligrafije i islamske umjetnosti. Jer sama kaligrafija nije samo pisanje slova, nego čitav jedan proces rada i tehnika koji rezultira nastankom kaligrafskog djela.

Akos.ba: Od koga ste učili umjetnost kaligrafije?

Edib Huseinagić: Moje bavljenje kaligrafijom se praktično dijeli na dva dijela, prvi dio koji sam prešao sam, tragajući za znanjem o islamskoj umjetnosti i izgrađujući neke vlastite stilove i izražaje, i drugi dio, koji je za mene veoma važan, a to počinje mojim susretom sa mojim dragim šejhom i profesorom dr. Ćazimom Hadžimejlićem, koji prepoznaje moj potencijal te uz čije savjete, sugestije i usmjeravanja ja sam danas tu gdje jesam, a što je rezultiralo time da su mi moj profesor Hadžimejlić i njegov učitelj, glasoviti kaligraf Hasan Čelebi, na promociji druge generacije učenika kaligrafije Hasana Čelebija u Istanbulu 2018 godine, dali Idžazetnamu, tradicionalnu diplomu  za kaligrafiju, na osnovu koje imam pravo potpisivanja svojih djela i mogu znanje o tome prenositi na druge, tj. poučavati druge kaligrafiji i dati im Idžazet, kako bi nastavili tu prekinutu tradiciju i kod nas u Bosni.

Usput rečeno, profesor Hadžimejlić je prvi koji je donio Idžažet kaligrafije u Bosnu, a ja sam postao prvi koji je od jednog Bošnjaka dobio tu isti diplomu i time smo uspostavili i obnovili tu tradiciju, koja će se ako Bog da i nastaviti dalje.

Akos.ba: Ko se sve može baviti kaligrafijom?

Edib Huseinagić: Kaligrafijom se može baviti svako, ali biti kaligraf, to ne može biti svako. Kaligraf je titula koja podrazumijeva veoma dobro poznavanje prije svega vrste pisma, harfova, njihovih proporcija, geometrije itd, a to se mora dobro naučiti i dugo vježbati. Kaligraf je osoba koja je sposobna da kreativno ispisuje kaligrafske ispise na ispravan način kako to propisuju normativi svake vrste pisma, koristeći se tradicionlanim priborom za pisanje. Učenje kaligrafije zahtijeva jako mnogo posvećenosti i ljubavi, bez čega je nemoguče dosegnuti bilo kakav nivo u toj umjetnosti.

Akos.ba: Šta je primarna svrha kaligrafije?

Edib Huseinagić: Sve u islamu, ima prije svega jednu jedinu primarnu ulogu, a to je da insanu Bog bude uvijek na pameti, da biva u svakom trenutku svjestan Njegove prisutnosti i da teži ka Njemu i Njegovom zadovoljstvu. Zato je u islamu kroz svaki segment života prožeto podsjećanje na Boga na svaki način, kroz arhitekturu, misao, književnost, poeziju, umjetnost itd. Kaligrafija je pored svega toga, od svoga nastanka pa do danas ostala najistaknutija vrsta umjetnosti i izražaja, koja je protkana kroz skoro sve druge vrste umjetnosti. Primarna uloga kaligrafije jeste da podsjeća na Boga, Njegove opomene, Njegove blagodati itd. Tek iza toga dolazi svaka druga uloga, estetska, vizuelna itd, ali primarna ostaje iznad svega, jer imati levhu na kojoj je napisana recimo Ajetul kursijja, ne znači samo da stoji na zidu i ukrašava prostor svojoj ljepotom, nego da bude pročitana, da podsjeća, da opominje itd.

U slikarstvu recimo imate sličajeve gdje jedna slika ima bezbroj tumačenja i često autor namjerno ostavi publici na slobodu da sami donose zaključke i nagovještaje o smislu i značenju, dok kaligrafija uvijek ima jednu jasnu poruku, koju možete oblikovati vizuelno i estetski kako god želite, ali poruka ostaje nepromijenjena i nedvosmislena.

Akos.ba: Kako izgleda proces izrade jednog kaligrafskog djela?

Edib Huseinagić: Za izradu kaligrafskog djela, potrebno je dosta stvari, počevši od ispravno pripremljenog pribora, zašiljenog pera za pisanje, pa do fino odabranog papira, bojenja i preparacije papira, pripreme kompozicije, finalnog ispisa, a onda ako se želi neka dekoracija, iluminacija ili ebru dekoracija, pa pozlata itd, uopšteno čitav jedan ciklus rada kako bi se došlo do jednog lijepog kaligrafskog djela.

Akos.ba: Koliko treba za izradu jednog kaligrafskog djela?

Edib Huseinagić: To je malo komplikovano pitanje, jer svako djelo je priča za sebe. No generalno, djelo bez mnogo dekoracije i ukrašavanja ili bez mnogo teksta i koje nije zahtjevno se dosta prije završi od ecimo djela koje zahtijeva dosta pripreme, dekoracije i sl. Tako da nekad djelo može biti završeno doslovno za nekoliko sati ili jedan dan, do onih za koje su potrebni čak mjeseci predanog rada.

Akos.ba: Koliko je Bosna plodno tlo za bavljenje kaligrafijom, imamo li u prošlosti poznatih kaligrafa?

Edib Huseinagić: Naša draga Bosna je uvijek hvala Bogu imala umjetnika i ljubitelja umjetnosti a pogotovo kaligrafije. Naši su bošnjaci čak bili i učitelji turskim kaligrafima i kroz historiju smo imali zaista veliki broj vrsnih poznavalaca kaligrafije koji se svrstavaju u sami vrh svjetskih majstora kaligrafije. Profesor Ćazim  Hadžimejlić u svojoj literaturi daje dosta informacija o historiji naših kaligrafa a što je dugo i sam istraživao, a o čemu su pisali i drugi naši historičari. Spomenimo samo recimo Rakima Islamovića, čija se Idžazetnama nalazi u Gazi husrev begovoj biblioteci itd.

Bosna je itekako plodno tlo za tu vrstu umjetnosti, gdje iz godine u godinu imamo dosta zainteresiranih za bavljenje kaligrafijom, a več imamo i nagovještaj neke slijedeće generacije koja treba da preuzme obavezu njegovanja i afirmacije kaligrafije u Bosni.

Akos.ba: Koje su prednosti bavljenja kaligrafijom u odnosu na samo bavljenje umjetnošću?

Edib Huseinagić: Kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja ali i mnogo više od toga. Kao i svaka umjetnost, tu nalazite opuštanje, duhovno smirenje, inspiraciju itd, ali kaligrafija spada u sakralne umjetnosti i sa sobom nosi nešto mnogo važnije za razliku od drugih umjetnosti. Odnos recimo između učenika i učitelja u kaligrafiji je potpuno isti i specifičan kao i odnos u sufizmu između murida i muršida (šejha), gdje odgojna dimenzija dolazi do izražaja.

Da biste učili kaligrafiu, morate poštovati učitelja, slijediti njegova uputstva, biti disciplinovani, biti predani a prije svega, morate imati duboku ljubav prema tome što radite, iz čega dolazi inspiracija koja potom zatvara taj krug i rezultira djelom. Potpuno je isto u slučaju murid-muršid. Jer bavljenje kaligrafijom, ispisivanje ajeta, njihovo ponavljanje, čitanje itd, vas neće približavati lošim stvarima, nego naprotiv, držat će vas dalje od raznih loših stvari, i teško da će te naći nekog kaligrafa koji recimo pije alkohol, kocka se itd. Ti ljudi radije se bave čitanjem, pisanjem, uopšteno, tragaju za inspiracijom i Bogom, čije zadovoljstvo traže svaki puta kada vrh pera spuste na papir da pišu kaligrafiju.

Akos.ba: Da li možemo reći da kaligrafija na neki način odgaja kaligrafa?

Edib Huseinagić: Itekako, upravo odgojna dimenzija koja proizilazi iz bavljenja kaligrafijom, pisanjem raznih Kur’anskih ajeta, hadisa, izreka itd. utiče na insana jer je svakodnevno u kontaktu sa nečim što oblikuje njegovu svijest, njegovo ponašanje itd.

Akos.ba: Gdje zainteresirani za vaš rad mogu pogledati vaše radove i na koji način vas mogu kontaktirati?

Edib Huseinagić: Svi koji su zainteresirani, moje radove mogu pronaći na Facebook stranici  Galerija islamske umjetnosti i na mom profilu takodjer (Edib R. Huseinagich), te me mogu kontaktirati preko navedenih stranica i kontakt forme (tel: 062 866 029 e-mail: rashid_edib@yahoo.com)

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button