Historija i tradicijaIstaknuti Bošnjaci

Džennetske bašče o temeljima vjerovanja – Djelo Pruščaka koje je Mehmed Handžić prilagodio

Djelo Hasan Kafi Pruščaka pod nazivom “Rawadat al-jannat fi usul al-i’tiqadat (Džennetske bašče o temeljima vjerovanja) na bosanski jezik preveo je Mehmed Handžić. Glavni zadatak uz prijevod na bosanski jezik, Handžić je sebi postavio da veoma iscrpno i detaljno prilagodi ovo djelo čitaocima, tumačeći ono što Hasan Kafi Pruščak piše, kako bi čitaoci bez obzira na nivo islamskog znanja mogli da veoma lako shvate pouku ovog djela. Na nekim mjestima Handžić je dopunio Pruščakovo izlaganje, a također je u par navrata dao kritički osvrt na neka pitanja u kojima se razilazio sa Pruščakom i njegovim viđenjima.

Ipak, u većini slučajeva stavovi Pruščaka i Handžića su se slagali, pa stoga možemo zaključiti da je ovo kratko djelo koje obrađuje vjerovanja na filozofski način veoma zanimljivo za izučavanje posebno za mlađe generacije. Pruščak u ovom djelu navodi osam različitih temelja vjerovanja, koje on objedinjuje nazivom “bašče”.

Spajanjem svih Pruščakovih “bašča” dolazimo do temeljnih načela vjerovanja što je ustvari i glavna poruka koju nam Pruščak prenosi. Handžić smatra ovo djelo veoma važnim zbog toga što nam nudi pregled o načinu na koji je shvatan islam kod našeg naroda prije mnogo godina, što nam omogućava da napravimo paralelu sa današnjim stanjem u Bosni i Hercegovini. Svakako, ovo kratko, ali veoma korisno djelo od svega 49 stranica treba da bude dio vaše kućne biblioteke.

Za Akos.ba priredio: Admir Lisica

 

Povezani članci

Back to top button