Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Duhovnosti nafake: Nafaka u sposobnostima i talentima

Duhovnosti nafake: Nafaka u sposobnostima i talentima

DUHOVNOSTI NAFAKE

Uzvišeni Allah nam praktično objašnjava šta može da učini taj put kada ga ljudi istinski slijede. Šta se može desiti kao rezul­tat tog slijeđenja? Muslimani su više od hiljadu godina vladali velikim dijelom Svijeta, a njihova država je bila svjetionik u vre­menu dok je Evropa živjela u mraku neznanja i zaostalosti.

Historija spominje da je halifa Harun er-Rešid franačkom kralju poklonio sahat koji je radio na vodu. Tada su se sakupili njegovi učenjaci i kazali: “U ovom sahatu se nalazi đavo.” Allahov Put je nafaka sa neba putem koje čovjek napreduje sve dok ne zavlada svijetom. To je nafaka koja gradi civilizacije, vodi znanstvenom napretku i daje čovjeku sve ono što mu je potrebno. To nisu samo kratkoročne nego i dugoročne i trajne koristi na drugom svijetu. Kad god čovjek duhovno uznapreduje, njegovo zlo se smanjuje, a dobro uvećava.

Čovjek koji ne vjeruje u Boga, ne usteže se od činjenja bilo čega, bez obzira koliko to ružno bilo. Od njega ljudi nikada neće biti sigurni. On te vrlo lahko može raniti sa leđa, odvesti te na mjesto gdje ćeš poginuti ili te obmanuti da bi uzeo tvoj imetak ili povrijedio tvoju čast. On može uraditi bilo šta. Čega će se bojati kad ne vjeruje u Boga?!

Vjernik je drugačiji: od njegovih postupaka su drugi sigurni, jer se kreće Allahovim Putem, koji ga podstiče na činjenje dobra i čuva ga od činjenja zla i zlostavljanja ljudi. On se pri svojim postupcima boji Alaha. Allahov Poslanik, s.a.v.s., podrazumijevao je taj smisao kada je kazao: “Musliman je onaj od čijeg jezika i ruke su sigurni drugi muslimani”,ili riječi Poslanika, s.a.v.s.: “Nije od nas onaj od čijeg nasilja nije siguran njegov susjed.”

Dakle, vjerovanje je vid nafake, a ono donosi napredak u životu i vodi čovjeka istinskom životu na drugom svijetu kojeg je Uzvišeni Allah spomenuo u riječima:

Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je život, kad bi samo oni znali! (El- Ankebut, 64.)

U zvišeni Allah je Onaj koji daje obilnu nafaku čineći da žive vrste opstoje u paru. Da bismo očuvali svoj život, moramo sijati, jesti plodove i piti vodu. To je materijalna nafaka u vezi sa čovjekom. Međutim, Uzvišeni Allah ima savršenu i obilnu snagu u univerzumu i u stanju je da ti dadne nafaku, a da ti ništa ne učiniš. U stanju je da dadne nekome život, a da mu nakon toga nisu potrebna sredstva za život, jer melecima, npr. nisu potrebni ni hrana ni piće.

Dakle, Uzvišeni Allah može dati nafaku stvorenju uporedo sa njegovim stvaranjem tako da mu nafaka ne bude potrebna poslije. On je tada daje odjedanput i ona traje sve dok to Uzvišeni Allah hoće. Uzvišeni Allah također može obezbijediti kontinuitet života bez održavanje vrste, kako je sa melecima, koji se ne žene niti razmnožavaju, već ih Uzvišeni stvara direktno.

Kada su nevjernici iz perioda poslanstva tvrdili da su meleci ženskog spola, objavljen je kur’anski ajet: Oni meleke koji su robovi Milostivoga ženama nazivaju. Zar su oni

prisustvovali stvaranju njihovu? Njihova tvrđenja će biti zapisana i oni će odgovarati! (Ez-Zuhruf, 19.)

Veličina Allahove moći ogleda se i u stvaranju stvorenja kojima nije potrebna nafaka niti produženje vrste. Njihova nafaka dolazi odjedanput u trenutku stvaranja i potrajat će dokle Uzvišeni bude želio. Neki ljudi se pitaju:

“Postoje li i druga Allahova stvorenja osim meleka koja uzimaju svoju nafaku jedanput u trenutku stvaranja i kojima ruje potrebna dodatna nafaka tokom života?”

Odgovorit ćemo im da mi ne znamo svako Allahovo stvorenje. Ima Allahovih stvorenja o kojima ne znamo ništa, ali nam je Uzvišeni Allah putem napretka znanosti približio postupak davanja potreba nečemu jedanput u životu. Uzmimo za primjer satove, radio aparate i sl. U prošlosti su se morali svakodnevno podvrgavati procesu punjenja. Sahat se morao svakodnevno puniti, radio aparat je morao neprestano biti u dodiru sa izvorom struje.

Međutim, šta se desilo kada je nauka uznapredovala? Proizvedeni su satovi koji u svome radu nikada ne zastaju niti se pune, već se napajaju baterijama malih razmjera, koje čine da rade neprestano. Umjesto svakodnevnog mehaničkog navijanja, danas samo jednim pokretom učinimo da sahat neprestano radi. Punenje sahata predstavlja nafaku u njegovoj potrebi za navijanjem, kao što nafaku predstavljaju: usjevi, zalijevanje i 30 žetva. Mala baterija koju stavimo u sahat predstavlja unaprijed akumuliranu nafaku koja pokreće sahat u periodu pune dvije godine.

Allahovo stvaranje meleka i drugih bića, koji su im u ovome slični, daje im nafaku unaprijed, tako da im poslije nije potrebno ništa za održavanje života.

NAFAKA U SPOSOBNOSTIMA l TALENTIMA

Ljudi moraju razumjeti filozofiju nafake, jer je često ogra­ničavaju i svode na jednu jedinu stvar -imetak. Međutim, nafaka je prisutna u svim tvojim talentima i osobnim sposobnostima. Nemoj kazati za nekoga da je bogat čovjek da bi dokazao da ima obilnu nafaku, niti da je on siromašan da bi dokazao da ima oskudnu nafaku. Najprije prouči njegove druge sposobnosti, jačinu tijela, jačinu karakternih osobina i vrijednosti. Nemoj je­dan segment nafake prihvatati, a drugi ostavljati postrani.

Nekome je Uzvišeni Allah dao znanje, nekome veliku tjelesnu snagu, nekome rječitost, a nekome inteligenciju i misaonost. Sve su to sredstva i sposobnosti koja predstavljaju nafaku u različitim vidovima. Uzvišeni je nafaku povezao sa sredstvima za održanje ži­vota. Čovjek nije nezavisan od drugog čovjeka. Sve sposo­bnosti i darovitosti nisu koncentrisane u jednoj osobi, tako da ostali ljudi budu sputani i ograničeni. Svakome od nas je potreban drugi čovjek, ne besplatno, ne dobrovoljno, niti radi luksuza. Mi smo povezani vezom potrebe, interesa, nafake, vezom usta koja traže da jedu. To je veza koja čini da ljudska društva na Zemlji rade i da se međusobno nadopunjuju. Izgradnja Zemlje je stoga zajednička djelatnost koju obavljaju svi ljudi.

U tom smislu Uzvišeni Allah kaže: Allah opskrbljujući vas daje jednima više nego drugima. .. (En-Nahl, 71.)

Citirani ajet nam kazuje da postoje oni kojima je data prednost u odnosu na druge u opskrbi. Međutim, postavlja se pitanje ko su ti kojima je Uzvišeni Allah dao prednost nad drugima. Uzvišeni Allah ih nije odredio, jer su pojmovi “jednima i drugima” jako široki. Svima je Uzvišeni dao neku prednost u odnosu na druge, shodno potrebama.

Pretpostavimo da si ti čovjek koji je inteligentan i bogat, a neki drugi čovjek nije ni inteligentan ni bogat, ali je čovjek jake muskulature. Kada želiš da preneseš neku tešku stvar sa mjesta na mjesto, a to nisi u stanju, onda moraš da pribjegneš čovjeku jakih mišića da ti to on prenese. U tom trenutku je on taj koji ima prednost nad tobom, jer ti on diktira svoje uvjete riječima: “To ću ti prenijeti za toliko i toliko novca ili prenošenje toga iz kuće na novo mjesto koštat će toliko i toliko…”

Prije nego što ti je bilo potrebno da preneseš teški predmet sa mjesta na mjesto, ti si bio taj koji je imao prednost nad tim čovjekom u znanju i imetku. Međutim, kada ti je postao potreban, on je sa svojim mišićima dobio prednost nad tobom.

To je smisao riječi Uzvišenog: Alah opskrbljujući vas daje jednima više nego drugima… (En-Nahl, 71.)

Svako od nas ima neku prednost u nečemu u odnosu na drugoga, a okolnosti čine da svako od nas ima potrebu za drugim čovjekom u sticanju nafake.

Kada dođe bogat čovjek koji ima prednost u odnosu na druge u imetku u svoj raskošan stan i nađe ga kako je potopljen vodom iz odvodnih cijevi, požurit će ka vodoinstalateru, a on će mu kazati da je zauzet. Čovjek će ga zamoliti, povećati mu naknadu i pokušati da ga ubijedi na razne načine da mu opravi kvar. Vodoinstalater je u tim trenucima imao prednost u odnosu na bogatog čovjeka. On je sjedio i dugo čekao u vodoinstalaterskoj radnji ili je išao daleko, da bi ga doveo. Kada je problem bio riješen, nisu više bili potrebni jedan drugome.

Nastavlja se, ako Bog da.

Odlomak iz knjige: Nafaka

Autor: Muhammed Šarawi

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top