Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 50)

Odgoji sebe – odgojit ćeš ummet: Strpljivost (sabur)

U lijepu narav koja krasi muslimana ,između ostalog, spada strpljivost i podnošenje nepravde i vrijeđanja na putu svoga vjerovanja u Allaha dž.š. i u svakodnevnom životu. Strpljivost ili sabur je podnošenje životne neprijatnosti i neugodnosti, te ne padanje u strah i nemir prilikom nesreće ili iskušenja. Uzvišeni Allah dž.š kaže: "TI IZDRŽI KAO ŠTO

Pojava propadanja zemlje kao predznak Sudnjeg dana

Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Pred sami kraj ovog ummeta, pojavit će se ulegnuće, deformacija i sklizavost zemlje.’ Aiša, radijallahu anhu upita: ‘O Allahov Poslaniče, zar ćemo biti uništeni a među nama će biti dobrih Allahovih robova?’ Poslanik, sallallahu

Pojava izazovno obučenih osoba kao predznak Sudnjeg dana

Od predznaka Sudnjeg dana jeste izlazak žena iz šerijatskih okvira, oblačenjem odjeće koja ne pokriva njihova stidna mjesta, njihovo pokazivanje svojih ukrasa, kosa i svega što je obavezno da se pokrije. U hadisu Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

Brini se o svojim, a ne tuđim mahanama…

komunikacija

''Blago onom ko se bavi svojim, a ne tuđim mahanama, dijeli višak svoga imetka, pazi da ne priča bespotrebno, te oživljava sunnet i ne zamjenjuje ga novotarijama.''  Ove riječi kao hadis Poslanika, a.s., bilježe Dejlemi, Bezzar i Bejheki od Enesa b. Malika, a Ebu Nuajm ga prenosi od Huseina b. Alija,

Žena u Islamu – žena prvi musliman

Žena u islamu? Žena prvi šehid u Islamu? El-Buhari, rahimehullah., zabilježio je sljedeće Aišino, r.a., predanje: „Prvo što je od Objave počeo dobijati Allahov Poslanik, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Što god bi sanjao, obistinilo bi se jasno kao zora. Zatim mu se omilila samoća, i odlazio je u pećinu Hira,

Poučna priča: Strpljivost, odlika vjernika!

Bila je poput mladog mjeseca, razdragana i vesela ta osamnaestogodišnjakinja. Živjela je sa ocem, majkom i dvojicom braće negdje daleko, odvojeno gdje ljudi dolaze samo za bajrame u posjetu i nikada više, nikada. Kuća joj je bila ona starinska, mala od čerpića. Jedva su nekako preživljavali ali na njihovim licima

Izazovi u komunikaciji: Ne mrzi druge, upoznaj sebe kroz njih!

Gdje god postoji raznolikost, moraju postojati i razlike. Svako od nas je posebna individua sa jednistvenim setom ubjeđenja, tako da je broj razlika proporcialan broju ljudi na ovom svijetu. Neosnovano je očekivati da drugi budu kopije nas samih sa istim emocijama i mislima. Nerealna očekivanja uniformnosti rezultiraju u posmatranju raznolikosti kao

Obradovati brata mu'mina je ibadet

osmijeh

''Najkorisnije djelo je obradovati svoga brata mu'mina ili ga duga osloboditi ili ga hljebom nahraniti.''  Hadis prenosi Ibn Ebi Dunja i Bejheki od Ebu Hurejre. Hadis je hasen (dobar). Ibn Addi u djelu ''El-Kamil'' navoda da je povod nastanka ovog hadisa pitanje jednog od ashaba koje je uputio Poslaniku, s.a.v.s. Pitanje

Top