Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 41)

Zikr i dova su naša svakodnevnica: Šta možemo učiti na ruku'u i sedždama?

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: '' Ti slavi svoga Gospodara i zahvaljuj Mu, moleći Ga za oprost; On je uvijek pokajanja primao!'' (Sura Nasr, 3) Aiša kazuje da je Allahov poslanik Muhammed, a.s., nakon što je objavljen ovaj ajet često na ruku'u i sedždi učio: Subhanekellahumme rabbena vebi hamdike, Allahummagfirlii /

Saburom se sačuvajmo lomljena tuđih srca

Koliko god strpljenje bila velika blagodat i nagrada, u istoj mjeri je nestrpljivost loša i ponižavajuća osobina. Nestrpljiv i na najmanju poteškoću reaguje potpuno neumjesno. Na taj način dovodi u tešku situaciju i sebe i one oko sebe. Takvi se, u ovom savremenom životu stalnih poteškoća, u svakoj prilici žale i

Šta trebamo znati o Ibrahimu, a.s.?

Ibrahim, a.s., (po Bibliji Abraham/Abram) je poznat kao otac monoteizma (tevhida). Potomak je Nuhovog sina Sama. Od njega vode porijeklo današnji Arapi i Jevreji. Znan je i kao Otac vjerovjesnika (Ebu-l-Enbija'), pošto su skoro svi kasniji poznati vjerovjesnici njegovi potomci. U Kur'anu je nazvan, između ostalog, Halilullah - Allahov prijatelj.

Daj srcu njegovo pravo – pravo da procvjeta

بسم الله الرحمن الرحيم Tako Mi Sunca i svjetla njegova, i Mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i Onoga koji ga sazda, i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini, i duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, uspjeće samo onaj ko je očisti, a

Naši selami i dove za umrle

 Poslanik, s.a.v.s., ih je podučavao da, kada dođu na mezarje, izgovore: ‘’Es-selamu alejkum ehled-dijari minel-mu’minine vel-muslimin, ve inna in ša Allahu bikum lahikun. Entum feretuna va nahnu lekum tebe’un. Nes’elullahe lena ve lekumul-‘afijeh.‘’ Ovo hadisku predaju bilježi Imami Ahmed i Muslim od ashaba Burejde, r.a. kog su jedne prilike pitali šta

Šta trebamo znati o Hudu i Salihu, a.s?

 Hud, a.s. I Ad je smatrao lažnim poslanike. Kad im brat njihov Hud reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?" (Eš-Šuara, 123-124) كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ Hud, a.s., (po Bibliji Eber) je prvi poznati arapski poslanik. Spomenut je 7 puta u Kur'anu. Sura Hud

Treba li doviti za loše ljude?

Bio jednom jedan vaiz. Čim se popne na minber, podigao bi ruke i počinjao dovom: „Ja Rabbi, podari milost onima koji presjecaju na putu, onim lošim ljudima, buntovnicima, smutljivcima! Podari milost svim kafanskim srcima i onima koji se podsmijavaju s dobrima.“ Rekli su mu: „Mi do sada ne vidjesmo ovakav običaj.

Ulogu žene u društvu može da unazađuje i zatupljuje samo umišljena osoba

Koliko je važna uloga danas žene muslimanke, posebno pokrivene, u svakom društvenom segmentu: obrazovanje, sport, medicina, mediji, ekonomija i sl., dovoljno govori stanje na terenu i o tome je suvišno raspravljati! - Možete li zamisliti, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojoj ženi Hatidži, r.a., rekao: "Iz kuće nema izlaska,

Top