Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 398)

Bogatstvo ili zdravlje

 "Da spavaš zdrav na pohabanoj hasuri bolje ti je nego da spavaš bolestan na krevetu od zlata." Mustafa al-Siba´i, Ovako me život naučio

Utičemo se Allahu od džehennemskog azaba

Braćo i sestre u islamu! Danas 08. safera 1434.H., 21. decembra 2012.g., hutbu sam naslovio saUtičemo se Allahu od džehennemskog azaba. Ista je nastavak prošle hutbe i ima za cilj da nas potakne na razmišljanje i čvrstu odluku da se čavamo velikih grijeha, da se klonemo sumnjivih stvari, da činimo sve

Vrijednost trudnoće u islamu

U ime Allaha! Hvala Allahu, Koji je spustio Knjigu, stvorio čovjeka od ilovače, a kada nešto odredi samo kaže: „ Budi!“ , i ono biva; Njemu pripada sve što je na Nebesima i na Zemlji, sve se Njemu pokorava! Čovjeka stvara u najljepšem obliku! Svoje ajete je pojasnio onima koji

Poklon bolesnim – treći lijek

   U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: “One koji, kada ih zadesi neka nevolja, kažu “Mi smo Allahovi, mi se Njemu vraćamo” (El-Bekara: 156); “I Onaj Koji me hrani i poji; i kada obolim, On me liječi” (Eš-Šu’ara’: 79-80). U ovom ćemo Odsjaju sažeto iznijeti na vidjelo dvadeset i pet lijekova, koji mogu

Roditeljsko pismo

Dragi sine/kćeri Sada još nisam ostario, a kada me budeš vidio takvoga, budi strpljiv sa mnom i pokušaj me razumjeti: - Ako se zaprljam u vrijeme ručka, i ako se ne mogu sam odjenuti, budi strpljiv. Sjeti se sati, koje sam potrošio, dok sam te tome naučio.

Blagodat dogovaranja

Zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, a neka su salawati i selami na najpočašćenijeg od svih vjerovjesnika i poslanika, našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we selleme, na njegovu porodicu i sve ashabe… Dogovaranje (ar. šura’) je Poslanikova uputa i kur’anska direktiva. Iako se za nju vežu mnogobrojne koristi i

Top