Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 386)

Da li je dozvoljeno čupanje i modeliranje obrva?

Među pretjerivanja pri uljepšavanju koja su u islamu zabranjena spada i en-nems, što označava čupanje dlaka iz obrva da bi se poravnale ili da bi ih se na poseban način oblikovalo. Muhammed - alejhi's-selam - prokleo je i žene koje to čine i one koje se podvrgavaju takvom tretmanu

Prednost farzi-ajna nad farzi-kifajom

Kao što su farzovi, nedvojbeno, na većem stupnju nego nafile, tako se i sami farzovi, međusobno, razlikuju. Nesumnjivo je da je farzi-ajn ispred farzi-kifaje. Za farzi-kifaje može se naći onaj ko ga može obaviti, pa da grijeh spadne sa ostalih, dok za farzi-ajn nema zamjene i niko ga ne

Odijevanje zarad hvalisanja i uobraženosti

Opće pravilo kada je riječ o uživanju u tajjibat, lijepim, ugodnim i do­brim stvarima u životu, kao što su hrana, piće i odijevanje, je da u tome ne smije biti pretjerivanja i uobraženosti. Pod pretjerivanjem (el-israf) se podrazumijeva prekoračivanje granica u onome što je halal, dok je ikhtijal, uobraženost

Hidžra – prekretnica u historiji islama

Braćo i sestre u islamu! Danas 02. muharrema 1434.H., 16. novembra 2012. godine, uz Allahovu, dželle še'nuhu, pomoć govorim na temu Hidžra – prekretnica u historiji islama. Za pomenutu temu sam se opredijelio, jer je juče nastupila Nova 1434. hidžretska godina, a to je prilika da se sjetimo Hidžre, koja spada u

Kakav je stav islama o ženama koje imitiraju muškarce i obrnuto?

Muhammed - alejhi's-selam - je izjavio da žena ne smije nositi mušku, niti muškarac smije nositi žensku odjeću. On je prokleo muškarce koji imitiraju žene i žene koje imitiraju muškarce (El-Buhari i dr.). U vidove ovakve imitacije spadaju način govora, način hoda, odijevanja i sl. Zlo ovakvog ponašanja, koje

Top