Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 380)

BBI banka u suštini obračunava kamatu, a prikazuje je drugim imenom! Zašto?

Pitanje: Vaša banka u suštini naplaćuje/obračunava kamatu, a prikazuje je, odnosno naziva je drugim imenom! Procenti vašeg profita ponekad su veći od kamate kod drugih banaka. Odgovor: Proizvodi BBI banke dizajnirani su u skladu sa islamskim principima. Prema tome, oni nikada ne generiraju kamatu, nego profit i zaradu. Proizvodi

Staro i novo u metodu: Vjersko i građansko

Ova nas dilema vodi do nesporazuma koji nastaje zbog parcijalnog i doslovnog promatranja stvari i slabosti da planski poredamo  prioritete,  principe  i polazišta vodeći računa  o detaljima  i događajima u historiji ummeta te njihovoj ulozi u deformaciji  znastvene svijesti. Ako o ovom nesporazumu ne budemo govorili otvoreno i

Poučna priča: Ja te volim moj babo!

Dok je otac polirao svoj novi auto došao je njegov petogodišnji sin i počeo šarati sa kamenom po boku automobila. U svojoj ljutnji počeo je udarati svog sina ne obračajući pažnju da ga udara sa ključevima po rukama. Ti udarci su doveli do toga da su sinu amputirali prste u bolnici.

Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta?

Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Odgovor: Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. Jeste da taj otrov ubija postepeno, ali ipak ubija. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. Siguran sam da su statistički podaci i kod

Poklon bolesnim – prvi lijek

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: “One koji, kada ih zadesi neka nevolja, kažu “Mi smo Allahovi, mi se Njemu vraćamo” (El-Bekara: 156); “I Onaj Koji me hrani i poji; i kada obolim, On me liječi” (Eš-Šu’ara’: 79-80). U ovom ćemo Odsjaju sažeto iznijeti na vidjelo dvadeset i pet lijekova,

Da li je u islamu dozvoljeno donirati organe nakon smrti?

Pitanje: Htio bih vas samo upitati jedno: Razmišljam o prijavi za donora organa posle smrti. Molio nih da mi odgovorite da li je u islamu dozvoljeno nešto tako?  Hvala. Odgovor: Nema šerijatske zapreke da se putem testamenta ili donorske kartice doniraju organi poslije smrti donora, jer se na taj

Odnos djeteta prema roditeljima

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njega hvalimo i samo od Njega pomoć tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša. Koga On uputi, taj je upućen, a koga On u zabludu odvede, niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da je

Top