Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 370)

Istina o Isa a.s.

1.Isa a.s., je bio čovjek Allah Uzvišeni nam u ajetima sure Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je Isa bio čovjek. U Kur’anu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i priča o samom njegovom rođenju. Sve verzije evanđelja spominju da ga je rodila Merjem i da

Istinsko junaštvo

"Nije junaštvo da se boriš dok si siguran za leđa svoja od strijela, nego je junaštvo da se boriš a izložen si kopljima sa svih strana." Mustafa al-Siba´i, Ovako me život naučio

Upozorenje na opasnost poistovjećivanja sa haridžijama

Hvala onome koji je u Jasnoj knjizi kazao: “Pitajte učene ako vi ne znate,” (En-Nahl, 43) i neka je blagoslov na onoga koji je kazao: “Učenjaci su nasljednici poslanika. Poslanici u nasljedstvo nisu ostavljali ni zlatnike ni srebrenjake, već su ostavljali znanje, pa ko ga uzme, uzeo je nešto vrlo

Mudri muslimanski dječak

 Prije mnogo godina, za vrijeme tabi`ina (generacije poslije Poslanika,a.s., i ashaba), Bagdad je bio poznat po islamu. Ustvari, to je bio glavni grad Islamske imperije, a zbog velikog broja učenjaka koji su tamo živjeli, bio je i centar islamskog znanja. Jednog dana, vladar Rima je u to vrijeme poslao

Top