Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 367)

‘Došao sam da ti se požalim na svoju suprugu’

 Jahja ibn Jahja En-Nejsaburi pripovijeda: Bio sam u društvu s Sufjanom ibn Ujejnom, rhm., kada mu je jedan čovjek prišao i rekao: „Ebu Muhammede, došao sam da ti se požalim na svoju suprugu. Otkad sam stupio s njom u brak, doživio sam poniženje i mnoge mi se stvari kod nje

Kako se liječiti od uroka?

Uzvišeni Allah kaže da je Ja'kub rekao: "O sinovi moji" - reče onda - "ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi; moć pripada jedino Njemu, ja se u Njega uzdam, i neka se samo u Njega

Džehennem ima sedam vrata

Braćo i sestre u islamu! Danas 22. safera 1434.H., 04. januara 2013. g., hutbu sam naslovio sa Džehennem ima sedam vrata. Današnja hutba je nastavak pretprošle hutbe, kao i one prije nje, u nadi da iste jačaju naš iman i pojačavaju strah od patnje u džehennemu, što bi trebalo rezultirati

Savremene mogućnosti i univerzalna metodologija u pitanjima kritike sadržaja teksta i lanca prenosilaca

Relevantnim  se  smatra  oko  stotinu  hiljada  hadisa  iz Poslanikove prakse. Mnogi  od  njih  imaju  više predaja  uz dodavanja ili izostavljanja u tekstu ili se razlikuju u izrazu. Predaje su, ponekad, suprotstvaljene i nisu sve jednake kada je u pitanju pouzdanost predaje. Neke predaje su vjerodostojne, neke su slabe,

Šejh Karadavi je ‘globalni’ muftija muslimana

Islam ističe veliki značaj stjecanja znanja iz čistih izvora. U svoja dva glavna izvora propisa; Kur’an i Sunnet, može se jednostavno naći do koje mjere je ovo duboko ukorijenjeno. Prvi ajet koji je objavljen Poslaniku Muhamedu, s.a.v.s, je univerzalni poziv na čitanje. Drugim riječima, to je vječni poziv na

Kuda ideš narode moj?!

Ne može srce a da ne zadrhti pri spoznaji u kakvom bolesnom i griješničkom okruženju boravi, pri pomisli na kaznu kojom Allah prijeti onima koji se svjesno odmeću od Puta Njegovog. Pored toliko mnogo opomena i podsjećanja na Njegove riječi, mnogima to postaje manje važno od kratkotrajnog uživanja u javnom

Top