Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 366)

Noć Allahove milosti i oprosta

Hvala pripada samo Allahu. Njemu se zahvaljujem i od njega pomoć tražim. Njemu se utičem od poroka i ružnih djela naših. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko u zabludu ne može odvesti. A koga On u zabludi ostavi, niko na pravi put ne može izvesti. Svjedočim da je

Dvije komponente sadekatu-l-fitra

'Abdullah b. 'Abbas, r.a, prenosi i kaže: "Allahov Poslanik, s.a.v.s, naredio je postaču sadekatu-l-fitr kao mehanizam za čišćenje bespotrebnog i bestidnog govora i kao hranu siromašnima!" (Ebu Davud, Ibn Madže, Darekutni i Hakim) Na temelju spomenutog hadisa nedvosmisleno se tretiraju dvije komponente: 1.- Tretira se postač u

Saffovi kao ogledalo našeg stanja

Kako se formiraju saffovi? I zato kod ulaska u džamiju, povedimo računa o formiranju saffova, redova. Muškarci trebaju nastojati da klanjaju u prvim saffovima ukoliko je to moguće, budući da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. to preporučio. Budući da se prave greške u formiranju saffova evo nekih uputstava:

Kada ćete odlučiti da postanete muslimani?

Imam Jahja Dejvis obukao se kao beskućnik i otišao do džamije od 10.000 članova u kojoj je tog jutra trebao biti predstavljen kao novi imam. Oko pola sata je hodao oko svoje buduće džamije dok se lagano popunjavala za klanjanje džuma-namaza ….. a samo tri osobe od 7-10.000 osoba

Top