Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 366)

Islamski pogled na rad i privređivanje

Čovjek je biće koje radi. Može se reći da je cjelokupno ostvarenje ljudske civilizacije rezultat čovjekovog rada i truda. Kako islam gleda na rad? U prilici smo da često čujemo sljedeću rečenicu: Rad je ibadet! Da li je to doista tako? I pod kojim uvjetima? Ovaj prilog malo pobliže razmatra

To je bio Muhammed alejhi selam (I dio)

Kada govorimo o Muhammedu, salallahu alejhi we sellem, kao poslaniku niko ne može pomisliti da bi mogao biti kao on, ili, da bi mu mogao nalikovati po veličini njegovog duha i duboke povezanosti sa duhovnim svijetom. Primao je Objavu i Uputa mu je pojašnjavana jasnim dokazima. Niko ne može postići

Je li muškarcu dozvoljeno nositi zlato?

 Pitanje: Je li muškarcu dozvoljeno nositi zlato? Odgovor: Islam je prirodna vjera. Njegovi propisi i norme podržavaju prirodu stvari a protiv su svake neprirodnosti, izvještačenosti i izvitoperenosti. Allah je stvorio muškarca različitog od žene a ženu različitu od muškarca i želi da muškarac ostane muškarcem a žena ženom. Svaki pokušaj

Da li je dozvoljeno spajanje akšama i jacije sa vitr-namazom?

Pitanje: Spajanje namaza je novija pojava među bosanskim muslimanima. Interesuje me da li je dozvoljeno  musafiru spojiti jaciju s akšamom u akšamskom vremenu i odmah klanjati i vitr-namaz ili je bolje da sačeka dok nastupi jacijsko vrijeme pa tek onda da klanja vitr-namaz. Odgovor: Većina islamskih pravnika - malikije,

Kur’anski fenomeni: Voda i život

U Kur'anu čitamo: „Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesa i Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ih rastrgali. A od vode smo načinili svaku živu stvar. Pa zar neće vjerovati?“ (Kur'an, El-Enbija, 30) „A Allah je svaku životinju stvorio od vode. Pa od njih je ko

Top