DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Dobrota roditelja je osiguranje za život njihove djece

Dobrota roditelja je osiguranje za život djece. To je Božiji zakon u kosmosu, koji se ne mijenja, zakon koji je Allah uspostavio na dan stvaranja nebesa i Zemlje, potvrdivši ga u Kur'anu.

Spominje se da je Abdullah ibn Dža’fer ibn Ebi Talib toliko udjeljivao siromašnima da su mu hazreti Hasan i Husein savjetovali da daje milostinju na razuman i umjeren način, a on im je odgovarao: ”Moj Gospodar me je navikao na Svoj običaj, pa sam i ja ljude (siromahe) navikao na svoj običaj. Bojim se ako promijenim svoj običaj prema ljudima, da će i Allah promijeniti Svoj običaj prema meni.” 

Za saff.ba piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ovim riječima je Abdullah ibn Dža’fer htio da im kaže da što više udjeljuje milostinju, sve više se povećava njegov imetak, pa se boji ako umanji svoje udjeljivanje i svoje dobročinstvo ljudima, da će i Allah njemu umanjiti nafaku i opskrbu.

Na dan kada je Dža’fer ibn Ebi Talib, radijallahu anhu, preselio kao šehid u Bici na Mu’ti, došla je njegova supruga Esma bint ‘Umejs sa svoja dva sina, Muhamedom i Abdullahom, koji su tada bili mala djeca, kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ih je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo u krilo i pomilovao ih, a zatim rekao: ”Moj Allahu, nadoknadi Dža’ferovoj djeci i podari njegovom sinu Abdullahu bereket u imetku.” 

I Allah je uslišao Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, dovu, tako da je Abdullah ibn Dža’fer bio vrlo bogat čovjek i bio je veliki dobrotvor.

Dobrota roditelja je osiguranje za život djece. To je Božiji zakon u kosmosu, koji se ne mijenja, zakon koji je Allah uspostavio na dan stvaranja nebesa i Zemlje, potvrdivši ga u Kur’anu, riječima: ”I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu.” (En-Nisa’, 9.) 

Kako da Allah ostavi djecu Dža’fera ibn Ebi Taliba koji je napustio svoju porodicu, voljene ljude i domovinu i učinio hidžru u Abesiniju da bi sačuvao svoju vjeru? Kako da Allah ostavi djecu čovjeka koji je prvi branio islam i njegove uzvišene principe u tuđoj zemlji, pred Nedžašijem, kraljem Abesinije? Kako da Allah ostavi i iznevjeri šehida Bitke na Mu’ti, kojem su nevjernici odsjekli obje ruke, ali on i pored toga nije ispuštao zastavu tevhida, i ko to bolje od Allaha ispunjava obećanje? Abdullah ibn Dža’fer je plod Allahovog obećanja koje je ispunio prema Dža’feru ibn Ebi Talibu.

 Vratite se sa mnom u povijest, u vrijeme kad je Svemogući Allah poslao Hidra i Musaa, alejhi selam, da podignu zid kako ne bi bilo otkriveno i upropašteno blago dvojice dječaka, jer je njihov otac bio dobar. Kakav veličanstven i zadivljujući primjer ispunjavanja obećanja! Zbog nepoznatog čovjeka o kojem mi ništa ne znamo, Allah je poslao jednog od svojih evlija, hazreti Hidra i jednog od Svojih odabranih poslanika, Musaa, alejhi selam, da zaštite blago njegove djece, samo zato što je on bio dobar. 

Stoga, ako želite sačuvati svoju djecu i ostaviti ih u okrilju Božije zaštite, onda budite dobri i ne brinite, jer Allah Svoje obećanje nikada neće iznevjeriti. 

Abdullah ibn Mes’ud je noću stajao dugo u namazu, a njegov mali sin je spavao. Nakon što bi predao selam, gledao bi svog sinčića i govorio: ”Ovo je za tebe, sine moj!”, zatim bi proučio ajet: ”A što se onoga zida tiče – on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje.” (El-Kehf, 82.) 

Povezani članci

Back to top button