Za djecu i omladinu

Djeca su džamijsko cvijeće

Jedno od mjesta na kojem se mnogo puta manifestovala ljubav Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prema djeci bila je njegova džamija.

Radovalo ga je kada vidi djecu u džamiji i preporučivao je da se od malih nogu navikavaju na obavljanje namaza.  Džamije za svakog vjernika imaju posebnu važnost i značaj. Posebno je velik njihov uticaj na vjersko obrazovanje novih generacija i formiranje dječije ličnosti. Mjesta na kojima će djeca vidjeti i naučiti o odnosu prema Uzvišenom Gospodaru, proći kroz proces socijalizacije, shodno islamskim vrijednostima i steći vrline u pogledu ahlaka, prvenstveno su džamije.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., se mnogo trudio i pokazivao svojim primjerom da to uistinu i treba da bude tako. To što je on s.a.v.s., dozvoljavao djeci da dolaze u džamiju, dovodio ih lično i za njih formirao posebne safove prilikom obavljanja namaza, pa čak i predvodio namaz s unukom na leđima, porušilo je predrasude neznabožačkog doba, ali je ujedno i pokazalo ispravan način podizanja budućih generacija.

Danas kada znamo koliko je skupa cijena toga da našoj djeci ne omilimo džamije, namaz i ostale ibadete, više nego ikad ranije imamo potrebu da se ponovo prisjetimo odnosa Muhammeda, s.a.v.s., prema djeci i da taj odnos i stav implementiramo u naše živote. Baš kao što je i on radio, našoj djeci najprije trebamo omiliti našeg Gospodara, našu vjeru, namaz i ostale ibadete. Kako bismo u njihova srca usadili tu ljubav, trebamo pokazati toleranciju i razumijevanje. Trebamo znati da će grub odnos prema njima, prijekor i tjeranje duboko uticati na njih i da će ih udaljiti od vjere i ibadeta.

U tom smislu trebamo se prisjetiti kur’anskog ajeta koji kaže da su naša djeca i sve što posjedujemo iskušenje za nas i ispit kojeg ćemo moći proći svijetla obraza samo ukoliko za uzora, u našem odnosu prema njima, uzmemo našeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Suštinski kazano cijeli svijet je u potrebi da nauči i u životu primjeni njegov, s.a.v.s., način postupanja prema djeci.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button