Islamske teme

Dan u životu muslimana: Akšam

Uzvišeni kaže o Sebi: „Ti uvodiš noć u dan i uvodiš dan u noć.“ (Alu Imran, 27.)

Koliko je Gospodar milostiv prema Svojim robovima ukazuje i činjenica da nije odjednom naredio da se noć spusti, niti je dao da odjednom dan nastupi. Gospodar polahko uvodi čovjeka u noć (mrak), priprema njegove riječi da se priviknu na ono što slijedi. Veoma bi bilo štetno da čovjek naglo osjeti takvu promjenu.

Navodi mr. Hajrudin Ahmetović u svom tefsiru, kao komentar na riječi Uzvišenog: „I noć pokrivačem dali?!“, sljedeća saznanja o noći i njenoj suštini: „Svevišnji Allah je Svojom moći noć prekrivačem učinio. Ona svojom tamom prekriva sve na Zemlji. Tako i nas svojom tamom ona skriva i obnavlja poput naše odjeće, pa kada se noću odmaramo od dnevnog posla, ne moramo se stidjeti hoće li nas ko vidjeti ili ne. Kao što odjeća štiti tijelo od vrućine ili hladnoće, i skriva naše intimne dijelove, isto tako i noć-Allahovim davanjem-skriva nas dok obavljamo pojedine svoje potrebe.“

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada bi ljudi znali o samotnom putovanju ono što ja znam, nikada jahač ne bi po noći putovao sam.“ (Buhari) Pored toga što nije preporučeno da osoba sama ide na put, noć, tama, nosi mnoge neugodnosti i strah.

Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi, kada na drugi način osim izvlačenjem strelica ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan ili klanjati u prvom safu-tako i uradili.“ (Buhari, Muslim) U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Najbolji safovi za muškarce su prvi, a najgori-zadnji. Najbolji safovi za žene su zadnji a najgori-prvi.“ (Muslim)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Poravnajte svoje safove, jer poravnavanje safova spada u (potpuno) obavljanje namaza.“ (Buhari, Muslim)

U drugom hadisu spominje se opasna prijetnja za one koji ne popunjavaju i poravnavaju safove. Nu’man b.Bešir kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: „Ili ćete poravnati i popuniti svoje safove, ili će Allah među vas ubaciti razjedinjenost.“ (Muslim)

Pored ovih vrijednosti prvog safa, Allah i Njegovi meleki blagosiljaju one u prednjim safovima. (Ebu Davud)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Klanjajte prije akšamskog farz-namaza“, ponavljajući to treći put, dodaje: „…ko bude htio“, ne želeći da to ljudi prihvate kao sunnet. (Buhari)

Umara b. Šeib es-Sebei prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko nakon akšam-namaza deset puta kaže: ‘Nema drugog božanstva osim Allaha, On je Jedini i nema druga. Njemu pripada sva vlast i hvala. On je Onaj koji oživljava i usmrćuje i On je nad svim moćan!’ -Allah će mu poslati stražare koji će ga sve do svanuća čuvati od šejtana i upisat će mu deset sevapa koji uvode u Džennet i izbrisati deset velikih grijeha i imat će (za to) nagradu kao da je oslobodio deset robova vjernika.“ (Tirmizi)

O vrijednosti pravovremenog obavljanja namaza govori nam sljedeći hadis: Ebu Amr eš-Šejbani rekao je: „Vlasnik ove kuće“, a pokazivao je na kuću Abdullaha (b.Mesuda), „rekao je: ‘Upitao sam Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, koje je djelo Allahu najdraže’, a on odgovori: ‘Klanjanje namaza u njegovom vremenu.’ ‘A onda?’, upitao sam. ‘Činiti dobro svojim roditeljima’, odgovorio je on. ‘A poslije toga?, upitao je. ‘Borba na Allahovom putu’, rekao je Alejhisselam. To mi je ispričao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a da sam ga još pitao, on bi mi sigurno još i rekao.’“ (Buhari)

Između akšama i jacije pokuđeno je spavati. Ebu Berza prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, smatrao pokuđenim spavanje prije jacije-namaza i (duži) razgovor poslije nje.“ (Buhari)

Pošto je vrijeme između akšama i jacija-namaza najkraće u odnosu na razmak između ostalih namaza, zna se desiti da ga nedovoljno kvalitetno iskoristimo.

Ovaj period može nam poslužiti da se družimo sa porodicom, prijateljima, i učenim ljudima, da stječemo znanje. Opisujući kako izgleda dan Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, navodi se da je on u ovom periodu večerao sa svojom porodicom. To je slijed događaja koji je došao nakon napornog dana.

Izvor: Dan u životu muslimana – Vedad Mustedanagić

Za Akos.ba pripremila: Amina Brajlović

Povezani članci

Back to top button