Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Neka pitanja i odgovori o časnom Kur'anu

Neka pitanja i odgovori o časnom Kur'anu

Koja je vrijednost slušanja Kur'ana?

Odgovor:

  1. Slušanje Kur'ana donosi Allahovu milost.
  2. Slušanje Kur'ana donosi velike nagrade.
  3. Slušanje Kur'ana uzrok je upute čovjeka.
  4. Slušanje Kur'ana donosi mir.

Allah Uzvišeni veli: „Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obraćaju-njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu; njima je Allah na Pravi put ukazao i oni su pametni.” (Ez-Zumer, 17-18)

Od Abdullaha b. Mes'uda se prenosi da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Uči mi Kur'an.“, a Ibn Mes'ud mu odgovori: ‘Zar da tebi učim, a tebi se objavljuje?’, na što mu Poslanik reče: ‘ Ja imam želju i volim da slušam učenje drugog.’ Dalje kazuje Ibn Mes'ud: ‘ Učio sam suru en-Nisa’ sve dok nisam stigao do ajeta:’ A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?’ Pa mi je Poslanik kazao: ‘ Stani,’ a ja sam vidio u njegovim očima suze.’ (Bilježi Buharija)

Rekao je Ebu Hurejre: „Ko posluša jedan ajet ima udvostručeno dobro djelo, a ko ga prouči, on će mu biti nur na Sudnjem danu.” (Muslim)

Koja je vrijednost postupanja po Kur'anu?

Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ne smije se zaviditi osim u dva slučaja: čovjeku kojem je Allah dao Kur'an, pa ga on uči i radi po njemu i danju i noću i čovjeku kojem je Allah dao imetak, pa ga on udjeljuje i danju i noću. (Bilježe Buharija)

Koja je vrijednost izučavanja Kur'ana i podučavanja njemu?

Allah Uzvišeni kaže: „Nezamislivo je da čovjek kome Allah da Knjigu i znanje i vjerovjesništvo-poslije kaže ljudima: Klanjajte se meni, a ne Allahu!- nego: Budite Božiji ljudi jer vi Knjigu znate i nju proučavate! (Alu Imran)

Osman prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najbolji među vama su oni koji Kur'an uče i njemu podučavaju. (Bilježi Buharija)

 Koja je vrijednost okupljanja radi učenja Kur'ana?

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „ Kada god se okupi grupa ljudi u nekoj Allahovoj kući radi učenja i proučavanja Kur'ana, na njih se spusti smirenost, obaspe ih milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene kod onih koji su kod Njega. Ko zaostaje zbog svojih dijela, njegovo porijeklo mu neće pomoći da napreduje.“ (Bilježi Muslim)

 Koja je vrijednost onoga ko čita i radi po Kur'anu?

Allah Uzvišeni veli: „ A oni koji se čvrsto drže Knjige i koji objavljuju molitvu –pa, Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela.“ (El-E'araf)

Ebu Musa prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „ Primjer vjernika koji uči Kur'an je kao primjer utrudždžeta, njen miris je lijep, a i okus joj je lijep. Primjer vjernika koji uči Kur'an je kao primjer datule, ona nema mirisa, a okus joj je sladak. Primjer munafika koji uči Kur'an je kao primjer bosiljka, njen miris je lijep, a okus joj je gorak, a primjer munafika koji ne uči Kur'an je kao primjer hanzale (gorke divlje tikvice čija je stabiljka ružnog izgleda), ona nema mirisa, a okus joj je gorak.“ (bilježi Buharija)

 Koja je vrijednost onoga koji vješto uči Kur'an?

Aiša prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Onaj ko vješto uči Kur'an je s plemenitim melekima pisarima. A onaj koji uči Kur'an zamuckujući i kojem je teško, ima dvostruku nagradu. (bilježe Buharija)

Koja je vrijednost oporuke Kur'anom?

Talha veli: „Upitao sam Abdullaha b. Ebi Evfa: ‘ Da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio nešto (u vezi sa imetkom i vlasti)? Rekao je : ‘Ostavio je u oporuku Allahovu Knjigu.“ (bilježi Buharija)

Koja je vrijednost uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur'ana?

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, kazao: „Allah ništa ne sluša tako kao što sluša vjerovjesnika, koji lijepim glasom uči Kur'anu.“ (bilježi Buharija)

IZVOR: Život sa Kur'anom (100 pitanja i odgovora)Senad Muhić

Za Akos.ba pripremila: Arnela Mujezinović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top