Islamske teme

Da li ateista može biti moralan?!

Piše: dr. Zuhdija Adilović

Danas kada se ateizam toliko forsira i nameće kao jedina prihvatljiva orijentacija koja će “čovjeku” savremenog doba omogućiti da bude tolerantan prema drugima i drugačijima, sve češće se postavlja pitanje: Da li ateista može biti moralan?Drugo je pitanje: Da li ima morala bez vjere? Ali moj odgovor na prvo pitanje je pozitivan. Da, ateista može biti moralan. Zašto? Zato što je Svevišnji Gospodar Allah, dž.š., Stvorio čovjeka i u njegov narav Ugradio podjednaku potrebu za dobrim i zlim. Zato svaki čovjek ima potrebu da bude dobar, da čini dobro, a moral je dobro. Zato i ateista ima urođenu potrebu kojom ga je Allah Obdario da bude dobar i kada uradi dobro osjeća zadovoljstvo.

 

zuhdijaadilovic.com

Povezani članci

Back to top button