Islamske temeLiderstvo i menadžmentU Fokusu

Četiri lekcije iz sure Kehf za lični razvoj

Jedno od značenja "svjetla" u ovom kontekstu je uputa. To znači da sura El-Kehf služi kao sredstvo i smjernica za one koji je kontinuirano uče svake sedmice. Kao dio našeg sedmičnog osvrta na suru El-Kehf, ovdje ćemo navesti četiri smjernice za lični razvoj, koje su izvađene iz četiri glavne priče u suri El-Kehf.

Od islamske je tradicije i to da se petkom uči sura El-Kehf.

U vezi s tim Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god prouči suru El-Kehf na dan džume imaće svijetlo kojim će biti obasjan od jednog do drugog petka.” (Bejheki)

Jedno od značenja “svjetla” u ovom kontekstu je uputa. To znači da sura El-Kehf služi kao sredstvo i smjernica za one koji je kontinuirano uče svake sedmice. Kao dio našeg sedmičnog osvrta na suru El-Kehf, ovdje ćemo navesti četiri smjernice za lični razvoj, koje su izvađene iz četiri glavne priče u suri El-Kehf.

1. Fokusiraj se na ono što je pod tvojom kontrolom

Uobičajena lekcija kada je personalni razvoj u pitanju jeste moto: “Ne dozvolite onome što je izvan vaše kontrole da vas spriječi da radite na onome što je u okviru vaše kontrole,” Mladići iz pećine su personifikacija ove lekcije. To je bili mala grupa od sedam vjernika koji su živjeli u gradu čiji stanovnicu su željeli da im naškode.

Nisu imali puno opcija koje su im bile dostupne, ali su se fokusirali na nekoliko njih koje su imali. Imali su izbor da vjeruju, pa su to i uradili. Zatim su imali mogućnost da napuste grad, pa su otišli za spasom. Imali su mogućnost da iskoriste moć dove, pa su je iskoristili i bili spašeni putem čuda.

Pouka je jasna: Ne fokusiraj se na ono što ne možeš uraditi, već se fokusiraj na ono što možeš uraditi. Allah će se pobrinuti za ostalo.

2. Bogatstvo nije garancija uspjeha – važno je to kako postupaš

Druga priča iz sure El-Kehf bazirana je na primjeru bogatog zemljoradnika koji je zaveden svojim bogatstvom. Počeo je da se hvali i sa visoka gleda na druge ljude, te je na kraju izgubio sve što je imao. Ova priča nas uči da je bogatstvo privremeno i da nije pravo mjerilo uspjeha. Bogati ljudi mogu propasti, a siromašni ljudi mogu da se obogate. Ove promjene financijskih stanja stalno dešavaju se stalno kroz vrijeme.

Mi kao vjernici na bogatstvo negledamo kao na uspjeh, već kao na metod i resurs. Ono može da se iskoristi za uspjeh ako ga koristim za činjenje dobrih djela i pomaganja drugima. Kada imamo imetak i kada smo bogati, treba da radimo suprotno od primjera ovog čovjeka. Moramo ostati skromni, biti zahvalni Allahu, brinuti za druge, i iskoristiti to bogatstvo za ono što će biti od općedruštvene koristi muslimanskoj zajednici. U tome se krije pravi uspjeh.

3. Iskoristi znanje i mudrost drugih

Istinski lični razvoj od nas traži da budemo ponizni i učimo od drugih. Bilo da je kroz njihove knjige, članke, predavanja, radionice ili mentorstvo, ,mi učimo od drugih i ne možemo ništa sami naučiti.

U suri El-Kehf imamo primjer poslanika Musa, a.s., koji putuje i prelazi veliku udaljenost samo da se sastane i uči od mudrog poslanika Hidra, a.s.
Musaovo, a.s., dugo putovanje i spremnost da uči od drugih, treba da nas inspiriše da se trudimo da i mi budemo takvi. Bilo da se radi o islamskom znanju ili personalnom razvoju, da bi povećali naše znanje mi se oslanjamo na one koji imaju više znanja od nas. Moramo biti ponizni kako bi učili od njih.

4. Pravo liderstvo se temelji na pravednosti

Posljednja priča iz sure El-Kehf je u vezi Zul Karnejna. On je bio lider i Allah mu je dao moć (vladanja) nad mnogim zemljama. Allah ga je iskušao sa snagom i Allah kaže da je Zul Karnejn imao osobinu da se prema ljudima odnosi sa ljubaznošću ili da ih kažnjava. Zul Karnejn je prošao ovaj test tako što je izabrao srednji put – put pravde.

Zul Karnejn je izabrao da bude ljubazan prema dobrim građanima, a da kažnjava one koji rade zlo. Postupajući tako, on nam je pokazao pravi smisao liderstva i to da lideri ne tretiraju svakoga isto. Oni ne tretiraju isto kriminalce i građane koji poštuju zakon, jer to nije pravda. Pravda podrazumijeva zaštitu onih koji su dobri i kažnjavanje onih koji su zli.

Islam nas uči da budemo pravedni, čak i ako se radi o nama samim i našim porodicama. Ova pravda je nešto što svi mi trebamo naučiti ako želimo ostvariti uspjeh u liderskim ulogama. Ne smijemo davati prednost nekim ljudima samo zato što su iz naše porodice ili zbog neki drugih razloga. Svaka situacija se mora objektivno sagledati i svakog pojedinca tretirati jednako i pravedno.

Zaključak

Sura El-Kehf je moćna sura puna velikih lekcija. Što je više izučavate, više ćete naučiti. Pokušajte je proučavati iz neke nove perspektive kako biste naučili nove lekcije. Nastojte to raditi tokom učenja koje radite petkom.

Autor: Ismail Kamdar
Izvor: islamicselfhelp.com
Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button