Islamske teme

Često spominji Allaha da bi ti se srce smirilo, duša razrahatila i da bi bio sretan

Često spominjanje Allaha ima čudesan uticaj u postizanju širokogrudnostiu i smirenosti, te odstranjivanju briga i potištenosti. Uzvišeni je rekao: “... a srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju.“  (Er-Ra'd, 28)

     Jedan od najvećih uzroka rasprostrajnosti prsa i smirenosti je često spominjanje Uzvišenog Allaha, dželle šanuhu.

     Doista, često spominjanje Allaha ima čudesan uticaj u postizanju širokogrudnostiu i smirenosti, te odstranjivanju briga i potištenosti. Uzvišeni je rekao:

“… a srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju.“  (Er-Ra’d, 28)

     Činjenje zikra/spominjanje Allaha ima posebno mjesto u ispunjenu težnje za sretnim životom jer čovjek ne traži ništa drugo do nešto od Allahove milosti i nagrade.

     Spominjanje Allahovih vidljivih i nevidljivih blagodati, također, otklanja brigu i potištenosti jer onaj ko ih spozna i spominje – Allah će mu otkloniti brige i neprilike. Podsjećanje na Allahove blagodati podstiče čovjeka da bude zahvalan što je najveći stepen pobožnosti, makar bio siromah, bolesnik ili se našao u nekom drugom belaju. Ako on usporedi Allahove neprebrojne blagodati prema  njemu kojima je počašćen s neprilikom koja ga je zadesila, vidjeće da su Allahove blagodati neuporedivo veće.

     Šta više, kada Allah spusti na Svoga roba nesreću i nepriliku, a rob se strpi, bude zadovoljan i ostane Allahu pokoran, Allah će mu umanjiti težinu nesreće i olakšati mu. Neka se nada nagradi i naknadi zato što je potvrdio da obožava Allaha što je izvršio svoju obavezu da se strpi i bude zadovoljan Allahovom odredbom. Tako nestaje gorčine jer je gorčinu strpljenja zamijenila slast nagrade.

     Ujedno, jedna od najkorisnijih metoda u postizanju sretnog života je primjenjivanje onoga na što nas je uputio Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekavši u vjerodostojnom hadisu:

“Ugledajte se na onoga ko je ispod vas (tj. slabijeg materijalnog stanja), a ne gledajte u onoga ko je iznad vas. To je preče kako ne biste umanjili i omalovažili Allahovu blagodat prema vama.“

Čovjek ukoliko posveti pažnju ovoj važnoj činjenici, zaista će uvidjeti da je prestigao ogroman broj stvorenja u raznim vrstama blagodati: u opskrbi i onome što je prati, bez obzira na njihovo stanje. Time će potisnuti uznemirenosti, brige i tuge, a povećati će zadovoljstvo Allahovim blagodatima kojima ga je Allah, dželle šanuhu, opskrbio više nego druge.

     Sve dokle se čovjek nada Allahovim vidljivim i nevidljivim, vjerskim i ovosvjetskim blagodatima, njegov će ga Gospodar opskrbljivati raznim dobrima, otklanjati će od njega mnoge nesreće i to će, bez sumnje, ukloniti brige i tuge, a uvećati mu radost i sreću.

Izvor:  Korisna uputstva za sretan život

Autor:  Imam Abdur-Rahman b.

               Nasir es-Sa’di, rhm.

Za Akos.ba priredila:  Medina Kanlić

 

Povezani članci

Back to top button