Islamske teme

Pet načina kako da ukrotimo svoj jezik tokom ramazana

Ljudi se neće sjećati vaše skupocjene odjeće ili modernog automobila kojeg ste vozili, ali će se sigurno sjećati vaše ljubazne riječi ili blagog savjeta kojeg ste im dali

Tokom posta u ramazanu nemojte svom tijelu samo ograničiti unos hrane i pića. Ramazan vam pruža mogućnosti da uljepšate svoj karakter i dušu kako biste postigli vrhunac pobožnosti i postali neko koga Allah, s.v.t., voli, u smislu djela, riječi i postupaka. Stoga, nema smisla kada vaši postupci nisu u skladu sa vašim riječima. Allah, s.v.t., ne voli tijelo koje posti ali nije prekinulo sa ružnim riječima, ogovaranjem ili klevetanjem.[1]

Koristite pažljivije i mudrije svoje riječi nego što biste koristili svoj novac. Naš Poslanik, s.a.v.s., nikada nije bio osoba koja je previše pričala. Kada bi govorio njegov govor bi bio jasan, nježan i precizan u bilo čemu što je imao da kaže.

Ljubazne riječi i korisno podsjećanje je ono po čemu se trebamo razlikovati od ostalih. Bogatstvo, ljepota i status u društvu vas čine samo osobom, ali ono što kažete određuje vaš karakter. Ono što izgovarate ima veliki utjecaj u vašem oblikovanju kao ličnosti .
Budući da je ramazan nevjerovatan period za trening da budemo bolje osobe sa divnim karakterom, onda na najbolji način iskoristimo ovaj mjesec da ukrotimo jezik. Zapamtite, Allah, s.v.t., ne gleda u naš izgled, niti koliko divnu kosu imamo ili koliko novca potrošimo da bi imali besprijekornu kožu, On, s.v.t., gleda u naša srca i karakter.[2]

#1 Vrijeme je dragocjeno
Prestanite da gubite vrijeme na ono što rade vaši prijatelji, komšije i rodbina. Možda zvuči kao kliše, ali morate se stalno podsjećati da nikada ne znate kada će isteći vaš boravak na planeti Zemlji. Ne želite da melek smrti uzme vašu dušu dok ogovarate. Odlazak sa ovoga svijeta je mnogo bolji dok učite/ čitate Kur’an ili zikrite.
Postoje ljudi koji gube dragocjene minute, dane, sedmice, a ponekad čak i mjesece ili godine, prije nego što urade bilo šta što će im koristiti na Ahiretu. I pogodite, većina od njih nikada ne uradi nijedu stvar od koje će imati koristi i na ovome i na onome svijetu. Koliko ste priča čuli o ljudima koji su umrli u najboljem dobu svog života žaleći što nisu sakupili dovoljno dobrih djela koje će predočiti Allahu na Sudnjem danu? Možete koristiti svoj jezik da obezbjedite sebi mjesto u vječnim baščama Dženneta ili koristiti isti jezik da iskopate sebi jamu u Džehennemu. Izbor je vaš.

#2 Uposlite svoj jezik dovom i zikrom
Ukoliko vam je teško da prestanete sa ogovaranjem i prenošenjem riječi, učite dovu. Svi mi imamo slabosti u jednom ili drugom obliku, tako da se ne morate loše osjećate ukoliko niste u stanju da kontrolišete svoj jezik. Dovite Allahu, s.v.t., molite Ga da vam pomogne da koristite svoj jezik na korisne načine. I neka vam bude navika da stalno dovite. Na ovaj način ćete spriječiti svoj jezik da govori stvari od kojih nemate koristi. Neka vam srce bude svjesno dok tražite od Allaha, s.v.t., jer Allah, s.v.t., vidi iskrenost u vašem srcu više od praznih riječi koje robotizirano izgovarate.

#3 Očistite svoje srce

Možda se pitate zbog čega govorim o ispravnom i čistom srcu u kroćenju jezika. Jednostavno rečeno, vaše srce je odraz onog što govorite i mislite. Ono je sjedište emocija i definiše vaš karakter. Imati čisto srce je osnovi preduvjet da jezik bude čist od ogovaranja i prenošenja riječi. Većina zlih misli, namjera i osjećaja, uključujući ogovaranje, prenošenje, klevetanje i/ili ljubomoru, javlja se zbog osjećaja koje njegujemo i držimo u svojim srcima.
Dakle, očistite svoje srce zikrom i pokajanjem. Srce koje je zauzeto veličanjem našeg Gospodara nema vremena za beskoristan govor. Ne postoji ništa ugodnije Allahu nego da vidi Svog roba kako koristi vrijeme, koje mu je On, s.v.t., dao, u Njegovom veličanju i hvali. Razvijajte naviku da razgovarate sa svojim Gospodarom.

#4 Želite li Džennet?

Šta ukoliko vam obećam posao vaših snova, odjeću, automobil, itd., ukoliko samo pola dana budete govorili ništa drugo osim dobrih riječi? Sigurna sam da ćete govoriti samo dobro da biste dobili ono što sam obećala.
Prenosi Sahl bin Sad, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko mi garantuje za jezik i polni organ, ja mu garantujem Džennet. (Buhari)

Sada, zar ne želite da čuvate svoj jezik i govorite samo dobre riječi kako biste ušli u Džennet! Naš krajnji cilj! Vaš boravak na ovom svijetu je samo kao dan ili dio dana, pa zar ne želite da dio dana šutite i govorite samo dobre riječi?

#5 Bogobojazno društvo
Druženje sa pravim prijateljima je od ključne važnosti da se ukroti jezik. Ono o čemu vaši prijatelji pričaju uvijek ima direktni utjecaj kakve riječi dolaze iz vaših usta. Neka vam bude navika da budete okruženi sa bogobojaznim društvom; prijateljima koji će vas podići kada vam iman opadne i približiti vas Allahu, s.v.t. Ukoliko vam nedostaje bogobojaznih prijatelja, dovite Allahu, s.v.t., da vam pomogne. A Njegova pomoć je uvijek blizu.

Knjiga djela
Zapamtite da svako slovo koje izgovorite, napišete ili otkucate je zabilježeno i da ćete zbog njega odgovarati na Sudnjem danu.
Ebu Hurejre, r.a., prenosi: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upitao ashabe: ‘Znate li ko je bankrot?’ Odgovorili su: ‘Kod nas je bankrot onaj koji je ostao bez dinara i dirhema.’ Na to je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Pravi bankrot je onaj čovjek iz moga ummeta koji na Sudnji dan dođe sa namazom, postom, zekatom, ali je ovoga opsovao, onoga uvrijedio, onoga potvorio, onome imetak nepravedno uzeo, onoga udario, pa će se svima njima nadoknaditi od njegovih dobrih djela, a ako kod njega nestane dobrih djela, onda će se njihovi grijesi njemu natovariti i on će biti bačen u vatru.” (Muslim)
Vi ne želite da poklonite svoja dobra djela na Sudnjem danu, zar ne? Dakle, pobrinite se da vaša knjiga bude ispunjena sa prijatnim riječima koje Allah, s.v.t., voli. Da nam Allah, s.v.t., podari karakter bogobojaznih i da naš jezik bude uvijek vlažan veličanjem i hvalom Allaha, s.v.t.,. Amin!

[1] Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Nije post samo sustezanje od jela i pića, već je post sustezanje od bezvrijednog i besramnog govora. (Bilježe Ibn Huzejme, Ibn Hibban, Hakim i Bejheki, a hadis je vjerodostojan)
[2] Ebu Hurejre, r.a., prenosi: Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Zaista, Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela. (Muslim)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Nasmira Firdus

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezani članci