Ekonomija

Broj nezaposlenih ispod 500 hiljada prvi put nakon osam godina

Prvi put nakon osam godina broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini spustio se na nivo ispod 500 hiljada, izvještava Indikator.ba.

Agencija za rad i zapošljavanje izvijestila je da je prema podacima zavoda i službi zapošljavanja sa 30. aprilom 2017. godine bilo registrovano 495.405 nezaposlenih lica u BiH.
To je prvi put nakon janauara 2009. godine da je broj nezaposlenih manji od 500.000.
U januaru 2009. godine bilo je na biroima “svega” 488.496 prijavljenih lica, što je do tada bio najmanji registrovani broj. Potom je sa refleksijama svjetske finansijske i ekonomske krize na BiH broj nezaposlenih rastao, da bi u posljednjih par godina počeo bilježiti pad.

Uz ekonomski rast i nova zapošljavanja, nesumnjivo da je opadanju nezposlenosti doprinio i odlazak ljudi iz zemlje, usljed čega se broj prijavljenih na biroima smanjio.

Agencija za rad i zapošljavanje izvijestila je da je od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u aprilu 2017. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 11.730.
Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 18.094. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 11.911 ili 65,83%.
U aprilu 2017. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 6.293 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 6.155.

Podaci:

Registrovana zaposlenost – 750.543
registrovana nezaposlenost – 501.522
Stopa registrovane nezaposlenosti – 40,1%
Anketna stopa nezaposlenosti za 2016. – 25,4%

indikator.ba

Povezani članci

Back to top button