Islamske teme

Broj 19 u Kur’anu, značenje koje samo Allah Uzvišeni zna

Mnogi su nagađali značenje broja 19. Jedni su rekli da se to odnosi na 19 meleka koji će vladati nad stanovnicima. Drugi su smatrali da se 19 odnosi na 19 sposobnosti čovjeka; treći kažu da se odnosi na 19 glavnih stubova i zapovijedi islama.

Ako iko učini lažnu optužbu protiv Božijeg Poslanika i kaže da je on autor Božije knjige, devetnaest će se nametnuti na njega. Morat će se suočiti sa devetnaest. Svemogući daje opomenu – „u Sekar (pakao) ja ću njega baciti!…“ Opomenu završava rečenicom: „Nad njim je devetnaest.“ (Kur’an, 74:30)

Mnogi su nagađali značenje broja 19. Jedni su rekli da se to odnosi na 19 meleka koji će vladati nad stanovnicima. Drugi su smatrali da se 19 odnosi na 19 sposobnosti čovjeka; treći kažu da se odnosi na 19 glavnih stubova i zapovijedi islama. (vidi komentare od Abdullaha Jusufa Alija i Mevlana Daryaba)

Šta je broj 19 značio Arapima prije objave navedenog ajeta? Taj broj nije ništa više značio od 10+9. Broj 19, od perioda objave Kur’ana do danas, nije dobio nikakvo značenje. U mnogim dijelovima svijeta, brojevi označavaju razne stvari, osim njihove vlastite brojčane vrijednosti. Uzmimo za primjer broj 786. Ako pitate bilo koje muslimansko dijete u Južnoj Africi šta znači broj 786, ono će odgovoriti: „Bismillahi – rrahmani –rrahim“ ( U ime Allaha, Milostivog, Svemilostivog). U Indiji i Pakistanu, ako želiš opisati sumnjivo lice, džeparoša, prevaranta, samo trebaš reći broj 420. Sva mala zločinstva spadaju u paragraf 420 indijskog krivičnog zakona, koji je naslijedio i Pakistan. Tu je i broj 13. Sujevjerni ljudi smatraju da broj 13 donosi nesreću, pa ćete u nekim stambenim zgradama uočiti da umjesto broja 13 piše 12a.

Da je Muhammed a.s. napisao Kur’an, on bi sigurno znao značenje broja devetnaest. Broj 19 je dat kao odgovor na optužbu da je Muhammed a.s. napisao knigu, samo njen pravi Autor (Bog) zna na šta se broj 19 zaista odnosi.

„Proučavajući hronološki red kur’anske Objave mi vidimo da je 30. ajet sure El- Muddesssir (sure 74): „Nad njim je devetnaest“ bio zadnji ajet dat Muhammedu od meleka Džebraila kad se četvrti put pojavio. Džebrail ovdje zastaje i, namjesto da preda Muhammedu ostatak od 26 ajeta ove sure, i time bi mu sura bila završena, poče da mu predaje ostatak od 96. sure prve Objave. Onda mu predade još 14 ajeta. Prilikom prve objave dato mu je 5 ajeta, kojima je sada dodato još 14 ajeta. Koliko je to sada ukupno ajeta?“ Odgovor je 19. „Kako to da čim je izgovorio riječ Devetnaest u gornjoj objavi, da se dovršava sure koje sadrži 19 ajeta?“ Da li ste znali da prvih pet ajeta od prve Objave (96: 1 – 5), sadrže samo 19 riječi? Tih devetnaest riječi imaju tačno 76 slova, a to je djeljivo sa 19 ( 19 x 4). Kako se to dogodilo? „ A ova 96. sura! Ako počnemo brojati otpozadi, od zadnje sure Kur’ana br. 114, pa 113, pa 112 i 111 i tako dalje, vidjet ćemo da, kad dođemo do ove sure broj 96, da je ona 19. sura od kraja.“

Da bi knjiga bila jedinstvena, mora imati pečat. Prva rečenica Knjige ima devetnaest slova.
Bismillahi-rrahmani – rrahim – pogledajte arapski tekst i izbrojte slova, ima ih tačno 19 . Za 114 sura mora biti 114 pečata. Čak i ako ne znate arapski, možete primjetiti da se ovaj Božiji pečat nalazi na početku svake Kur’anske sure. Međutim, na početku 9. sure ga nema. Nastao je problem – imamo 114 sura a samo 113 pečata, 113 nije djeljivo sa 19.

SURA ET-TEVBA (POKAJANJE)

1. Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore:
2. Putujte po svijetu još četiri mjesca, ali znajte da Allahu nećete umaćii da će Allah nevjernike osramotiti.
3. I proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog hadža: « Allah i Njegov Poslanik ne priznaju mnogobošce ». Pa ako se pokajete, to je za vas bolje; a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći! A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom.
(Kur’an, 9, 1-3)

„Ljepota i estetska vrijednost jednog čina se sastoji utome da se su tome činu problem savlada glatko, pa bilo to u akrobatici, aerobici, akvabatici ili matematici. Prvo stvoriš problem, pa ga onda riješiš. Ali kako se uopće pokazao problem u 9. suri? Zapravo, sura br. 9 je poznata pod imenom sura »Tevba» što znači »Pokajanje». To je ultimatum dat mušricima koji su upravo prekršili ugovor što su ga svečano napravili sa muslimanima. Treba obratiti pažnju na kraju 3. ajeta Allah kaže:
» A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. »

Kad Allah daje tako strašnu opomenu , onda ne priliči započeti ajet sa lijepom zaštitnom molitvom milosti i smilovanja. U ljudskim odnosima, normalno je da, ako jedna stranka jednostrano prekrši svečano obećanje ili ugovor, oštećena stranka ne slijedi običaje finoće, kada opominje ili predaje ultimatum. Ne počinje se ovako: » Ja sam vrlo dobra srca,velikodušan i milosrdan… ali ću ti zavrnuti šiju ako mi ne vratiš moj novčanik! »To je vrlo pametno i logično objašnjenje, ali to ne rješava naš problem – 114 sura, a 113 Bismilla.“

Obratite pažnju na suru En-Neml. U 29. ajetu sure En-Neml počinje, na najvještiji način, iskaz o mudrom Sulejmanu alejhi sselam i Belkisi (kraljici od Sabe).

29. » O velikaši, » reče ona, » meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo,
30. od Sulejmana i glasi: – U ime Allaha, Milostivog, Svemilostivog.
31. Ne pravite se većim od mene, i dođite da mi se pokorite! (Božijoj volji)
(Kur’an: 27:29-31)

Dijelom ajeta se vješto se namiruje 114. pečat – umečući »Bismillah» u sredinu sure. Tako namiruje u 30. ajetu:

1. 114 pečata (Bismilla)
2. 19 riječi »Ism»
3. 2698 riječi „Allah“
4. 57 riječi »Er-Rahman»
5. 114 riječi »Er-Rahim»

Sa ovom Bismillom u suri » En-Neml» dobiva se 114. pečat, tako da su jednako raspodijeljeni – jedan za svaku od 114 sura u Kur’anu. U isto vrijeme savjetuju se vladari da ne budu drski i oholi. Daje se pouka – kada pišeš, ma koliko moćan bio, učini to sa poniznošću pred Bogom i sve lijepo što radiš, radi u Njegovo ime.

Čitava Božija Knjiga je zaštićena. Da li se sjećate 2.698 riječi »ALLAH» u Kur’anu? Prosječno riječ »ALLAH» na svaka dva i po ajeta. „Da je samo jedna jedina rečenica bila ili dodata ili izbrisana, čak i u ime Allaha, Allahov vlastiti zaštitni sistem bi se raspao.“

„Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo; i zaista ćemi Mi nad njim bdjeti’“ (Kur’an, 15:9)

NAD NJIM JE DEVETNAEST“
(Kur’an, 74:30)

Literatura:

Ahmed Deedat –  „KUR’AN NAJSAVRŠENIJA MUDŽIZA“

Za Akos.ba piše: Ilma Tajar

Povezani članci

Back to top button